Nyhedsbrev 7.9.2021

Kære medlemmer Tryk her: Nyhedsbrev 7. september 2021 Horsens Golfklub så kan du læse mere omkring: Nyt Æresmedlem – Erik Larsen Referat fra Generalforsamling 30.8.2021 Regelundervisning Dræningsarbejdet Book træningslektioner Klubmesterskab 18.-19.9. Fredagsturnering 24.9. Cross Country turnering 31.10. Resultater Danmarksturneringen 2021 Golfhæftet 2021 – 2022 I ønskes alle en rigtig god sen-sommer! Med venlig hilsen Horsens…

Nyt Æresmedlem i Horsens Golfklub

Erik Larsen er udnævnt som æresmedlem. Bestyrelsen har fastlagt følgende kriterier og principper omkring udnævnelse af æresmedlemmer: Uddeles efter enig bestyrelsesbeslutning. Kan kun tildeles nuværende medlemmer af Horsens Golfklub. Afgørende kriterie for tildeling er en indsats langt ud over, hvad med rimelighed kan forventes at et aktivt medlem i klubben. Æresmedlemmer tildeles 14 karat guldemblem…

Beretning og regnskab 2020 samt udskydelse af generalforsamling

Ordinær Generalforsamling 2021 i Horsens Golfklub udskydes indtil videre Grundet de nuværende corona-restriktioner har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen som var planlagt til d. 18. februar 2021. Så snart vi med rimelig sikkerhed for gennemførelse kan fastsætte en dato, vil vi udsende indkaldelsen med ny dato, med det varsel, som er angivet i vedtægterne. Du…