Driving range

Træningskort købes i sekretariatet / Proshoppen.
Alle kort må kun benyttes af kortindehaveren. Driving Range bolde må ikke fjernes fra Driving Rangen og de må dermed heller ikke benyttes på nogle af Horsens Golfklubs træningsgreens.
Der er også mulighed for at træne på driving rangen efter mørket frembrud.
Horsens Golfklub Driving Range

Øverste etage på driving rangen er lukket i vinter-halvåret. Hold øje med skiltet for lukning.
1Bliver opkrævet med 1. rate kontingent, eller ved indmeldelse.
Medlemsgebyr for driving range skal betales af alle Seniorer, Ynglinge og Juniorer.

Betalt greenfee:Kr. GRATIS
Træning på driving range uden greenfee - ½ timeKr. 30,00
Træning på driving range uden greenfee - 1 timeKr. 50,00
Årskort for gæstespillere uden greenfee:Kr. 600,00
Årskort for ØGR-spillere uden spil på banen:Kr. 600,00
Årsgebyr medlemmer1:Kr. 125,00