Organisation – Udvalg

Udvalg

Under denne sektion finder du en lang række relevante oplysninger om Horsens Golfklub’s organisation. Klik på linkene i venstre side for at vælge hvilket udvalg du søger. Skulle der være oplysninger, som du savner, hører vi meget gerne fra dig på info@horsensgolf.dk

 
Med venlige golfhilsener
Sekretariatet
Jesper Bach Jensen
Formand
Tlf.2619 1494
jbj@codexlaw.dk


Henning Barsøe
Hjælper
Tlf. 2491 5150
henningbarsoee@gmail.com


Henning Hansen
Hjælper
Tlf. 2140 7202
post@hvhansen.dk

Jørgen Liljedahl Jensen
Hjælper
Tlf. 2215 4445
j.liljedahl@gmail.com

Lars Koch
Hjælper
Tlf. 4025 2355
lkj@kier.dk

Jens Kristian Sandal
Hjælper
Tlf. 5137 0579
jksandal@stofanet.dk

Karin Bauenbæk Præsius
Hjælper
Tlf. 3095 6002
kar.kia@hotmail.com

Johan Altenburg
Hjælper
Tlf. 6059 3151
altenburg@stofanet.dk 

Karen Bang-Hansen
Hjælper
Tlf. 2895 6839
karen-bang@provstlund.dk

Connie Krogh Poulsen
Hjælper
Tlf. 2860 4765
conniekrogh@live.dk

Jørn Wagner Poulsen
Hjælper
Tlf. 2562 6954
ckjwp@live.dk

 

Allan Svendsen
Hjælper
Tlf. 2992 9689
asv@svendsencm.dk


Ann Langager
Hjælper
Tlf. 2348 5720
annlangager@outlook.dk


Lone Hammelsvang
Hjælper
Tlf. 2286 1778
vessovej63@gmail.com


Jan Riskær Nielsen
Hjælper
Tlf. 6014 1598
janriskaer@gmail.com

Baneservicen i Horsens Golfklub
“Kontrol” bliver normalt opfattet som et negativt ladet ord, men i denne sammenhæng mener vi, at det er meget positivt. Men det er naturligvis ikke hvem som helst, der kan fungere som en god baneservice-/kontrol. Det skal være personer, der på én og samme tid kan udstråle hjælpsomhed, beslutsomhed og demonstrere fleksibilitet, golfkompetence og konsekvens. Så kære medlemmer og gæster, tag godt imod vores baneservice. De gør en stor frivillig indsats for jeres skyld. Og i øvrigt er de jo alle rare hyggelige og venlige.
 
Og husk at vi alle har de langsomme golfere foran os og de hurtige golfere bag os…..
 
Se baneservice nyheder for yderligere informationer.

Formand Erling Walther Madsen
Tlf. 2169 1693
vibeke@erlingwm.dk

Birger Jespersen

Richard Nøiers


Peter Nørmark

Per Bukhave


Per Nielsen


Henrik Andersen


Else Just


Povl Thomsen


Jens Burup


Kurt Therkelsen


Lars Fisker


Paul Høj


Viggo Kramer Nørgaard


Palle Jensen


Willy Nielsen


Carsten Lundgaard Nielsen


Flemming Nordal


Bjarne Enemark


Poul Juul Jensen


Mike Andersen


Leif Hylleborg

Erik Jespersen

Handicapudvalg

Johnny Hansen
Formand
Tlf. 4038 5245
 

Nyt Handicapsystem fra 1.1.2021 – læs mere her.

Handicapudvalgets opgaver:
  • Udvalget har til opgave at fastsætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med Handicap Systemet.  
  • Udvalget skal deltage i arbejdet med at bibringe klubbens medlemmer forståelse af handicapsystemet.
  • Udvalget skal i øvrigt udføre de opgaver, som Handicap Systemet og DGU pålægger handicapudvalget.
  • At handicap reguleres løbende på grundlag af korrekt udfyldte og indleverede scorekort (reguleres typisk i sommerperioden mandag-onsdag-fredag). Der lægges op til at medlemmer selv indberetter scores
Baneudvalg

 

Banechef: Henrik Nielsen, 5161 3162, hebn@ramboll.dk
 
Danny Carstens, tlf. 2814 9901, dvc@hotmail.dk
 
John Petersen, tlf. 4083 2526, dalsgaardmette@hotmail.com
 
Poul Juul Jensen, tlf. 4025 4066, pjj@aaosteel.dk
 
Karen Bang-Hansen, tlf.2895 6839, karen-bang@provstlund.dk
 
Preben Rasmussen, tlf. 2572 0976, prebenkok@outlook.dk