Organisation – Udvalg

Udvalg

Under denne sektion finder du en lang række relevante oplysninger om Horsens Golfklub’s organisation. Klik på linkene i venstre side for at vælge hvilket udvalg du søger. Skulle der være oplysninger, som du savner, hører vi meget gerne fra dig på info@horsensgolf.dk

 
Med venlige golfhilsener
Sekretariatet
Henning Barsøe
Formand
Tlf. 2491 5150
henning@barsoee.com 


Karsten Sørensen
Formand
Tlf. 2099 8122
ks@horsensgolf.dk

Henning Hansen
Hjælper
Tlf. 2140 7202
post@hvhansen.dk

Karsten Vorm Petersen
Hjælper
Tlf. 2711 8605
karstenvorm@gmail.com

Lars Koch
Hjælper
Tlf. 4025 2355
lkj@kier.dk

Jens Kristian Sandal
Hjælper
Tlf. 5137 0579
jksandal@stofanet.dk

Karin Bauenbæk Præsius
Hjælper
Tlf. 3095 6002
kar.kia@hotmail.com

Ole Bauenbæk Præsius
Hjælper
Tlf. 2552 2618
obauobau@gmail.com

Karen Bang-Hansen
Hjælper
Tlf. 2895 6839
karen-bang@provstlund.dk

Connie Krogh Poulsen
Hjælper
Tlf. 2860 4765
conniekrogh@live.dk

Jørn Wagner Poulsen
Hjælper
Tlf. 2562 6954
ckjwp@live.dk

Johan Altenburg
Hjælper
Tlf. 6059 3151
altenburg@stofanet.dk 

Jørgen Liljedahl Jensen
Hjælper
Tlf. 2215 4445
j.liljedahl@gmail.com

Baneservicen i Horsens Golfklub
“Kontrol” bliver normalt opfattet som et negativt ladet ord, men i denne sammenhæng mener vi, at det er meget positivt. Men det er naturligvis ikke hvem som helst, der kan fungere som en god baneservice-/kontrol. Det skal være personer, der på én og samme tid kan udstråle hjælpsomhed, beslutsomhed og demonstrere fleksibilitet, golfkompetence og konsekvens. Så kære medlemmer og gæster, tag godt imod vores baneservice. De gør en stor frivillig indsats for jeres skyld. Og i øvrigt er de jo alle rare hyggelige og venlige.
 
Og husk at vi alle har de langsomme golfere foran os og de hurtige golfere bag os…..
 
Se baneservice nyheder for yderligere informationer.

Ib Kongsmark
Formand
Tlf. 4111 0022
kongsmark@live.dk

Birger Jespersen

Per Svendsen


Jens Burup

Richard Nøiers

Lars Fisker

Paul Høj

Viggo Kramer Nørgaard

Erling Walther Madsen

Willy Nielsen

Carsten Lundgaard Nielsen

Flemming Nordal

Bjarne Enemark

Handicapudvalg

Johnny Hansen
Formand
Tlf. 4038 5245
 

EGA’s handicapsystem finder du ved at klikke her.

Handicapudvalgets opgaver:
 • Udvalget har til opgave at fastsætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med EGA Handicap Systemet.  
 • Udvalget skal deltage i arbejdet med at bibringe klubbens medlemmer forståelse af handicapsystemet.
 • Udvalget skal i øvrigt udføre de opgaver, som EGA Handicap Systemet og DGU pålægger handicapudvalget.
 • At handicap reguleres løbende på grundlag af korrekt udfyldte og indleverede scorekort (reguleres typisk i sommerperioden mandag-onsdag-fredag)
Regler for generhvervelse af handicap:

Hvis en spillers handicap er suspenderet eller fortabt efter §11 generhverver spilleren sit handicap efter følgende principper.

 • Generhvervelse indenfor 12 måneder – handicappet sættes til det samme som før.
 • Gennerhvervelse efter en periode ud over 12 måneder – reglerne i §9 følges.

Handicapkomitéen skal tage skyldig hensyn til spillerens alder, handicap og periodens længde, således at spilleren tildeles et handicap, som handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke.
Regler og krav for generhvervelse af handicap:

 • Der skal spilles tre runder a 18 huller, du tildeles handicap 36.
 • Scorekortet skal være ført og underskrevet af markør og underskrevet af spiller.
 • Scorekortet skal være udfyldt med stabelford point og sammenstælles i brutto slag.
 • Scorekortet skal være udfyldt korrekt med dato, navn og medlemsnummer, så det er læseligt.
 • De tre runder a 18 huller SKAL være spillet på Horsens Golfklubs bane, ellers er scorekortet ugyldigt og vil ikke være en tællende score.
 • I en periode på en måned, skal de tre scorekort være indleveret til handicapudvalget.
 • Handicapudvalget opfordrer den enkelte spiller til at melde sig til klubbens regelkurser før generhvervelse af sit handicap. Dette er ikke et krav med en høflig opfordring.
Baneudvalg

 

Banechef: Henrik Nielsen, 5161 3162, hebn@ramboll.dk
 
Danny Carstens, tlf. 2814 9901, dvc@hotmail.dk
 
Niels Jørgensen, tlf. 4028 1967, niels.lindealle@gmail.com
 
Palle Tranegaard Wichmann, tlf. 5156 4661, mpwichmann@gmail.com
 
Jens Peter Nielsen, tlf. 2245 4414, jens.peter.nielsen@gmail.com