Horsens Golfklubs historie

 

Horsens Golfklub er stiftet af en flok interesserede borgere, der gennem et foredrag i Rotary fattede interesse for sporten. Den 11. oktober 1972 blev der holdt stiftende generalforsamling på Bygholm. Der var ca. 80 fremmødte, der tegnede sig for et medlemskab. Det var imidlertid ikke nok at have en klub, hvis man ikke havde en bane at spille på. Horsens Kommune kunne på dette tidspunkt ikke afse jord til anlæggelse af en golfbane i Kommunen. 

Godsejer Schou til Palsgaard ved Juelsminde kom klubben til hjælp ved at tilbyde at anlægge en bane ved Juelsminde. Der blev indgået en aftale med Godsejeren og mens banen blev anlagt spillede klubben på den nyanlagte 9-hullers bane i Vejle.
28. September1974 spilledes der åbningsmatch på Juelsmindebanen, medlemstallet var nu steget til 127.

31. Maj 1975 blev banen officiel indviet med Borgmestertaler og Juelsminde Pigegarde til at levere underholdningen.
Golfspillet udviklede sig i de følgende år og det varede ikke længe før tankerne om en 18 hullers bane blev luftet. Desværre var Godsejer Schou ikke indstillet på at udvide banen bl.a. fordi medlemstallet ikke viste en passende stigning. 

Klubbens bestyrelse med Leif Sørensen i spidsen begyndte nu at undersøge mulighederne for anlæggelse af en bane i Horsens. Man pegede på Hansted Ådal som en idéel placering. Efter mangle forhandlinger og ansøgninger godkendte Horsens Kommune anlæggelsen af en bane i Hansted Ådal. I 1981 blev der etableret et udslagssted med tilhørende bunker på det område, der i dag dækker hul 8 og 2 på korthulsbanen. 

22. august 1983 stiftedes et aktieselskab, der skulle stå for anlæggelsen af den nye bane. I marts 1984 blev det første spadestik taget. Den 6. april 1986 blev korthulsbanen indviet. Der var dog ikke råd til samtidig at bygge et klubhus, så man måtte nøjes med to pavillioner, der blev sammenbygget, så der opstod et opholdsrum mellem dem. 

31. august 1986 blev de første 9 huller åbnet på den store bane. Den 13. juni 1987 lev hele anlægget åbnet med pomp og pragt. Klubben havde fået sin egen bane! Medlemstallet var med de 200 der tog med fra Juelsminde så små ved at vise en opadgående tendens. 

I de følgende 20 år, der nu er gået er udviklingen for både klubben og banen accelereret i takt med det store golfboom, der i disse år finder sted overalt i Europa.

Det stigende medlemstal gjorde, at det eksisterende klubhus var alt for lille. I 1990 donerede Else Poul Petersen 50.000 kr. til et nyt klubhus. Økonomien var dog stadig så anstrengt, at der ikke var penge til et nyt klubhus. Derfor smøgede medlemmerne ærmerne op og udvidede det gamle med omklædningsrum, køkken og kontor. Det var beregnet til at holde 5 år. Den nye bestyrelse arbejdede løbende med at planlægge et rigtig grundmuret klubhus, der kunne servicere de 7-800 medlemmer, klubben efterhånden havde fået.
Dette nye, flotte klubhus blev indviet d. 28. november 1999. Tre år senere blev det også til en ny greenkeepergård, der opfyldte alle arbejdsmarkedets krav og bestemmelser. 

Medlemstallet blev ved at stige og har nu rundet de 1000 medlemmer og dette har medført at klubhuset allerede måtte udvides med et nyt og stort restaurationskøkken i 2003. Endvidere har de mange medlemmer også medført, at klubbens træningsfaciliteter skulle modernisere. Derfor blev der i 2005 indviet et toetagers udslagshus med en lukket afsnit til vintertræning og undervisning. 

Klubbens medlemstal er tæt på 1500 og der er igangsat store planer for en forbedring af teesteder og omlæggelse af greens samt et ændret spilleforløb.

I 2009 fylder klub nr. 35 i DGU 37 år og fremtiden tegner sig lys og lykkelig.