Klubbens historie

Horsens Golfklub er stiftet af en flok interesserede borgere, der gennem et foredrag i Rotary fattede interesse for sporten. Den 11. oktober 1972 blev der holdt stiftende generalforsamling på Bygholm. Der var ca. 80 fremmødte, der tegnede sig for et medlemskab. Det var imidlertid ikke nok at have en klub, hvis man ikke havde en bane at spille på. Horsens Kommune kunne på dette tidspunkt ikke afse jord til anlæggelse af en golfbane i Kommunen.

Godsejer Schou til Palsgaard ved Juelsminde kom klubben til hjælp ved at tilbyde at anlægge en bane ved Juelsminde. Der blev indgået en aftale med Godsejeren og mens banen blev anlagt spillede klubben på den nyanlagte 9-hullers bane i Vejle.
28. September1974 spilledes der åbningsmatch på Juelsmindebanen, medlemstallet var nu steget til 127.

31. Maj 1975 blev banen officiel indviet med Borgmestertaler og Juelsminde Pigegarde til at levere underholdningen.
Golfspillet udviklede sig i de følgende år og det varede ikke længe før tankerne om en 18 hullers bane blev luftet. Desværre var Godsejer Schou ikke indstillet på at udvide banen bl.a. fordi medlemstallet ikke viste en passende stigning.

Klubbens bestyrelse med Leif Sørensen i spidsen begyndte nu at undersøge mulighederne for anlæggelse af en bane i Horsens. Man pegede på Hansted Ådal som en idéel placering. Efter mangle forhandlinger og ansøgninger godkendte Horsens Kommune anlæggelsen af en bane i Hansted Ådal. I 1981 blev der etableret et udslagssted med tilhørende bunker på det område, der i dag dækker hul 8 og 2 på korthulsbanen.

22. august 1983 stiftedes et aktieselskab, der skulle stå for anlæggelsen af den nye bane. I marts 1984 blev det første spadestik taget. Den 6. april 1986 blev korthulsbanen indviet. Der var dog ikke råd til samtidig at bygge et klubhus, så man måtte nøjes med to pavillioner, der blev sammenbygget, så der opstod et opholdsrum mellem dem.

31. august 1986 blev de første 9 huller åbnet på den store bane. Den 13. juni 1987 lev hele anlægget åbnet med pomp og pragt. Klubben havde fået sin egen bane! Medlemstallet var med de 200 der tog med fra Juelsminde så små ved at vise en opadgående tendens.

I de følgende 20 år, der nu er gået er udviklingen for både klubben og banen accelereret i takt med det store golfboom, der i disse år finder sted overalt i Europa.

Det stigende medlemstal gjorde, at det eksisterende klubhus var alt for lille. I 1990 donerede Else Poul Petersen 50.000 kr. til et nyt klubhus. Økonomien var dog stadig så anstrengt, at der ikke var penge til et nyt klubhus. Derfor smøgede medlemmerne ærmerne op og udvidede det gamle med omklædningsrum, køkken og kontor. Det var beregnet til at holde 5 år. Den nye bestyrelse arbejdede løbende med at planlægge et rigtig grundmuret klubhus, der kunne servicere de 7-800 medlemmer, klubben efterhånden havde fået.
Dette nye, flotte klubhus blev indviet d. 28. november 1999. Tre år senere blev det også til en ny greenkeepergård, der opfyldte alle arbejdsmarkedets krav og bestemmelser.

Medlemstallet blev ved at stige og har nu rundet de 1000 medlemmer og dette har medført at klubhuset allerede måtte udvides med et nyt og stort restaurationskøkken i 2003. Endvidere har de mange medlemmer også medført, at klubbens træningsfaciliteter skulle modernisere. Derfor blev der i 2005 indviet et toetagers udslagshus med en lukket afsnit til vintertræning og undervisning.

Klubbens medlemstal er tæt på 1500 og der er igangsat store planer for en forbedring af teesteder og omlæggelse af greens samt et ændret spilleforløb.

I 2009 fylder klub nr. 35 i DGU 37 år og fremtiden tegner sig lys og lykkelig.

I 2007 stoppede den bestyrelse med Michael Staahlros ved roret og overlod formandsdepechen (kan ses i klubhuset) til andre.

Den Michaelske decade som man vist godt kan kalde dette forløbne tiår, havde endeligt cementeret Horsens Golfklub som en af de betydeligste klubber i Jylland. I dette tiår var klubben gået fra en nyanlagt landliggerklub til en veletableret, velfungerende og økonomisk velstående klub. Nyt klubhus med professionel køkken, en ny maskingård og et stort udslagshus i to etager, med undervisningsrum og plads til vintertræning. I 2002 og 2004 blev der spillet Challenge tour, der med al tydelighed viste, at klubbens bane levede op til international standard, idet kun vinderen gik under par.

Med Michael Staahlros som formand blev der udvist et initiativ, en iderigdom, en offervilje, en arbejdsomhed og en energi ud over det normale, som med fuld tilslutning fra medlemmerne udviklede klubben til det, den er i dag.

Nu kunne man så tænke sig, at den nye bestyrelse blot kunne lade sig vælge og nyde frugterne af dette. Det var dog ikke tilfældet, for den afgående bestyrelse havde entreret med en kendt banearkitekt. Der skulle komme med et forslag til en kombineret renovering og omlægning af hullerne.

Dette arbejde viste sig at være en del større end først antaget. Efter at have antaget HedeDanmark til pasning af banen og desuden ansat en ny forretningsfører og en ny sekretær blev en del af de anviste forslag udført efterhånden som økonomien tillod det. Der blev omlagt 2 greens og anlagt 3 nye, et par huller fik ændret længden ligesom spilforløbet blev ændret.

Efterhånden som internettet blev hver mands kommunikationsplatform blev der også indført automatisk udskrivning af scorekort med påførte antal slag, ligesom det var muligt at bestille spilletid på banen. Endvidere bliver alle turneringsrunder automatisk noteret og en årlig revision af ens handicap foretages

I de første åringer i det nye årtusinde var golfsportens den næsthøjeste i medlemstal under DIF. Dette tal er så småt begyndt at stagnere. Det bliver sværere og sværere at fastholde og forny medlemsantallet. Dette giver selvsagt en mere anstrengt økonomi. Derfor er renoveringsplanen sat på stands by og man har i stedet for valgt at dræne en del af de mest vandlidende huller. Vore ledere kæmper en brav kamp for at opretholde medlemstallet og dermed også den service, man kan give medlemmerne, når de ønsker at benytte banen.

En ting man heller ikke må glemme, at Jyllands Sct. Andrews ligger i Horsens, idet der i en omkreds af under 50 km findes over 10 18-huls baner. Dette giver selvsagt et større arbejde for ledelsen med at fastholde medlemmer, sponsorer og greenfee spillere. Heldigvis har vi i modsætning til mange andre klubber en fornuftig økonomi.

I 2022 fylder klubben 50 år. 25 års jubilæet var et brag af en festuge. Mon ikke mange af vore medlemmer forventer et stort og flot jubilæum

Den gl. arkivar, januar 2020

Paul Høj