Klubber-i-klubben

Ladies SectionSenior Section
Mens SectionDameklubben

Ladies Section

Bestyrelsen i 2024 er:
Tina Grove – Formand

Mail: tina.g.holm@hotmail.com
Tlf.: 2123 9186

Karin Præsius – Kasserer
Mail: kar.kia@hotmail.com
Tlf.: 3095 6002

Susanne Holtens – Sekretær
Mail: sho@fof.dk
Tlf.: 4078 1809

Susanne Jørgensen – Turneringsleder
Mail: sj@horsensgolf.dk
Tlf. 3028 4459

Vi glæder os til at byde dig velkommen til sæson 2024.
Nedenfor kan du se turneringsprogram m.m. for 2024:

Til nye medlemmer

Påtænker du at blive medlem af Ladies Section, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.

Med venlige hilsener

Ladies Section

Vedhæftede dokumenter:

Referat Generalforsamling 2023

Beretning Ladies Section Horsens 2023 nr. 49

Referat Generalforsamling 2022

Referat Generalforsamling 2021

Mens Section

Velkommen til 2024 sæsonen i Mens Section

Læs mere om Mens Section her, hvor du også kan finde programmet.

Se bestyrelsen her.

Med venlige hilsener
Mens Section

Senior Section

Velkommen til 2024 sæsonen i Senior Section

Senior Section er en ”Klub i Klub” under Horsens Golfklub og formålet med hjemmesiden er at højne informationsniveauet for medlemmerne af Senior Section.
Senior Section blev oprettet i 1990.

Læs mere om Senior Section her.

Se turneringsplan for 2024 her.

Med venlige hilsener
Senior
 Section

Bestyrelsen, valgt på generalforsamlingen den 25. oktober 2023, består af:

Formand
Povl Thomsen
Tlf.: 21721729
Mail: teglhoj@gmail.com

Kasserer
Tonnie Merete Søgaard
Tlf.: 61287400
Mail: tonniesoegaard@gmail.com

Turneringsleder
John Balle Kristensen
Tlf.: 40443717
Mail: jbk1411@outlook.com

Turneringsleder
Bjarne Møller Nørgaard
Tlf.: 29807511
Mail: bjarne287@gmail.com

Turneringsleder
Preben Rasmussen
Tlf.: 25720976
Mail: prebenkok@outlook.dk

Sekretær
Merete Agger
Tlf.: 30130455
Mail: merete@eriksson-agger.dk

Bestyrelsessuppleant
Ole Scherrebeck
Tlf: 51665111
Mail: oleter138@gmail.com

Revisor:
Søren Slott Mogensen
Revisorsupp:
Jens Sørensen

Webmaster:
Carsten Nørgaard
Tlf.: 22795966
cargaard@stofanet.dk

Dameklubben

Velkommen til 2024 sæsonen – Dameklubben
Bestyrelsen 2024 består af følgende:

Til nye medlemmer

Påtænker du at blive medlem af formiddagsdamerne, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen. Du skal have handicap på 45 eller derunder.

Opstart d. 2. april 2024 hvor vi mødes kl. 9.30

Kontingent kr. 400,00 indbetales på konto i Nykredit Bank nr. 5470 – 3279921 inden d. 15.3.2024 (husk navn og medlemsnr.)

Med venlige hilsener
Dameklubben