Klubber-i-klubben

Ladies SectionSenior Section
Mens SectionDameklubben

Ladies Section

Bestyrelsen i 2023 er:
Charlotte Kaas – Formand

Mail: charlottekaas@hotmail.dk
Tlf.: 60 76 13 86

Lone Hammelsvang – Kasserer
Mail: vessovej63@gmail.com
Tlf.: 22 86 17 78

Eva Andersen – Sekretær
Mail: evaplougmand@gmail.com
Tlf.: 40 52 78 62

Vi glæder os til at byde dig velkommen til sæson 2023.
Nedenfor kan du se turneringsprogram m.m. for 2023

Til nye medlemmer

Påtænker du at blive medlem af Ladies Section, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.

Med venlige hilsener

Ladies Section

Vedhæftede dokumenter:
Referat Generalforsamling 2022

Referat Generalforsamling 2021

Mens Section

Velkommen til 2023 sæsonen i Mens Section

Læs mere om Mens Section her, hvor du også kan finde programmet.

Se bestyrelsen her.

Med venlige hilsener
Mens Section

Senior Section

Velkommen til 2023 sæsonen i Senior Section

Senior Section er en ”Klub i Klub” under Horsens Golfklub og formålet med hjemmesiden er at højne informationsniveauet for medlemmerne af Senior Section.
Senior Section blev oprettet i 1990.

Læs mere om Senior Section her.

Med venlige hilsener
Senior
 Section

VEDHÆFTEDE DOKUMENTER
Indbydelse Til Nye Medlemmer 2022

(indbydelse til 2023 kommer senere)

Bestyrelsen, valgt på generalforsamlingen den 26. oktober 2022, består af:

Formand
Povl Thomsen
Tlf.: 21721729
Mail: teglhoj@gmail.com

Kasserer
Tonnie Merete Søgaard
Tlf.: 61287400
Mail: tonniesoegaard@gmail.com

Turneringsleder
Palle Porsgaard
Tlf.: 40613859
Mail: pporsgaard@gmail.com

Turneringsleder
Bjarne Møller Nørgaard
Tlf.: 29807511
Mail: bjarne287@gmail.com

Turneringsleder
Preben Rasmussen
Tlf.: 25720976
Mail: prebenkok@outlook.dk

Sekretær
Merete Agger
Tlf.: 30130455
Mail: merete@eriksson-agger.dk

Bestyrelsessuppleant
Ole Scherrebeck
Tlf: 51665111
Mail: oleter138@gmail.com

Revisor:
Søren KrauseRevisorsupp:
Jens Sørensen

Webmaster:
Ernst Sejerøe Nielsen
Tlf.: 60757578
esn@esngh.dk

Dameklubben

Velkommen til 2023 sæsonen – Dameklubben
Bestyrelsen 2023 består af følgende:

Til nye medlemmer

Påtænker du at blive medlem af formiddagsdamerne, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.

Opstart d. 4. april 2023 hvor vi mødes kl. 9.15

Kontingent kr. 400,00 indbetales på konto i Nykredit Bank nr. 5470 – 3279921 inden d. 1.4.2023 (husk navn og medlemsnr.)

Med venlige hilsener
Dameklubben