Lockerrum

Lille:Kr. 600,00
Stor (med 220 v. stk):Kr. 1.000,00
Ekstra brik eller erstatnings brik:Kr. 50,00

Bortkomne nøglebrikker bedes straks meddeles til kontoret.

Er du interesseret i at leje et lockerrum, bedes du henvende dig til Susanne i sekretariatet – gerne via mail til sekretariatet.

Lockerrum forfalder til betaling 1.3. hvert år (sammen med 1. rate kontingent), eller ved indgåelse af lejemål. Der betales leje for et år ad gangen. Der betales forholdsmæssig leje, hvis man starter lejemålet midt i en betalingsperiode.

Opsigelse af lockerrum skal ske inden den 10. december. Leje tilbagebetales ikke ved opsigelse af lockerrum midt i en betalingsperiode.

Nøglebrik skal foreligge på Horsens Golfklubs sekretariat før opsigelse kan effektueres. Ved opsigelse deaktiveres brikken elektronisk.