Lokale regler

Det forventes, at klubbens medlemmer er med til at udbrede kendskabet til alle de lokale regler, samt ved kendskab til overtrædelse af reglerne, diskret og høfligt, men tillige venligt og bestemt, at gøre opmærksom på regelbruddet.

Reglerne er gældende for samtlige personer, der opholder sig inden for Horsens Golfklub’s område, det være sig medlemmer, gæster til medlemmer og greenfee spillere.

For medlemmer af Horsens Golfklub gælder det, at medlemmerne har det fulde ansvar for deres gæsters optræden og færden.

Formålet med at have regler og rammer, er at sætte standarden såvel medlemmer som greenfee spillere, der opholder sig i Horsens Golfklub.

Læs mere her

Ordensregler

Ordenregler på banen

 • Ved spil på banen skal der udvises den størst mulige omhyggelighed med at beskytte banen. Gentagne prøvesving bør undgås. Turf skal lægges på plads og nedslagsmærker på greens skal strakt rettes op.
 • Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde ad gangen.
 • Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo. Hvis en gruppe taber et helt hul til gruppen foran, skal den invitere gruppen bagved til gennemgang (vinke igennem). Enlige har ingen fortrinsret på banen. Det henstilles til, at man går ud i 4 bolde.
 • I weekender og på helligdage har 3 og 4 bolde fortrinsret på 18 huls banen. Det betyder i praksis, at 1 og 2 bolde ikke kan påregne at blive vinket igennem.
 • Klubbens medlemmer skal have et tydelig bagmærke på bagén. Greenfee gæster skal synligt have en gyldig greenfee-kvittering.
 • Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerene har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før de ved tegn har tilkendegivert, at de er klar over, at der bliver slået. Der må ikke slås bolde ud, når der opholder sig personale eller andre på driving rangen græsareal.
 • Hunde må kun medtages på baneanlægget ført i snor, og eventuelle efterladenskaber skal fjernes omgående.
 • Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil eller træning er ikke tilladt. Øl, vin og spiritus serveres ikke til personer under 18 år. Og unge under 18 år må ikke drikke øl, vin og spiritus i Horsens Golfklub. Det gælder på hele anlægget herunder klubhuset.
 • Der udføres banekontrol. Banekontrollens anvisninger skal ubetinget følges.

Tordenvejr

Forholdsregler i tordenvejr
Hvad kan og skal man gøre hvis det trækker op til tordenvejr under en golfrunde?

Her er et par råd der måske var gode at huske på.

Undgå:
Vand.
Åbne arealer og højtbeliggende grund.
Enkeltstående træer og master.
Metalgenstande som hegn, wire, kraftmaster og kraftledninger.
Arbejdsmaskiner, golfbiler o.lign.

Søg straks til:
Klubhuset.
Arbejdsbygninger.
Andre bygninger/skur på banen – der er lynafledere på hytterne.
Udhuse eller carporte o.lign.
Biler.

Er ovenstående ikke muligt:
Da søg ind i kompakte trægrupper.
Eller hen til lavtliggende arealer, evt. læg dig fladt ned i en dyb tør bunker.

Sæt dig på hug med samlede fødder og hovedet mellem benene. I denne stilling rager man ikke så højt op, og man rører kun jorden ét sted.

Husk:
Opslåede paraplyer, løftede golfkøller/jern o.lign. øger risikoen for at blive ramt af et lynnedslag, når et tordenvejr er over dig.
Metalspikes på golfskoene øger ikke risikoen i tordenvejr.

Forsat spil i tordenvejr:
Se regel 6-8 om afbrydelse af spillet i forbindelse med tordenvejr.

Forhåbentligt ligger det dybt forankret i alle golfspillere, at de ved, at det er farligt at spille, når det lyner. Men husk  alligevel at minde medlemmer og greenfeegæster om at søge væk fra golfbanen allerede ved den første rumlen i det fjerne.

Driving Range

Regler for Driving Range og øvegreens

 • Klubbens trænere har fortrinsret på hele øveområdet. Ved holdlektioner vil flere måtter være lukket for anden træning.
 • Det er kun tilladt at slå ud fra de dertil anlagte måtter. Måtterne må ikke flyttes rundt.
 • Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerene har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før de ved tegn har tilkendegivert, at de er klar over, at der bliver slået. Der må ikke slås bolde ud, når der opholder sig personale eller andre på driving rangen græsareal.
 • Boldkurvene stilles tilbage til boldmaskinen efter brug.
 • Det henstilles, at samtale foregår uden gener for personer, der træner.
 • Drivingrangebolde må ikke fjernes fra drivingrangen og de må dermed heller ikke benyttes på nogle af Horsens Golfklubs træningsgreens.
 • Overalt omkring indspilsgreenen lægges tørv på plads.
 • Der skal rives i øvebunkeren efter brug.
 • Det er ikke tilladt at øve indspil på putting-greenen.
 • Puttetræning på indspilsgreenen bør så vidt muligt undgås. Træning af indspil har fortrinsret.
 • Kun spillere som er medlem af en golfklub underlagt DGU, EGA, USGA eller tilsvarende må benytte Horsens Golfklubs træningsanlæg.
 • Der er rygning er forbudt i de indendørs træningslokaler.

Dress Code

Påklædning, der falder udenfor almindelige golfnormer, fx bar overkrop er ikke tilladt på banearealet eller i klubhuset.

Man skal tage hensyn til de traditioner, der er for golfspillet.

For herrer påkræves:
Polo-shirts med ærmer.
Skjorter med ærmer.
Golfshorts eller lange golfbukser.
Det er ikke tilladt at bære jogging tøj.
Sokker/strømper.
Golfsko.

For damer påkræves:

Polo-shirts – med/uden ærmer.
Golfbluser med og uden krave.
Skjorter med ærmer.
Golfshorts, golfnederdel, golfkjole  eller lange golfbukser.
Det er ikke tilladt at bære jogging tøj.
Sokker/strømper.
Golfsko.

Hvis man er i tvivl om dress code, kan man henvende sig til proshoppen, hvor man kan blive vejledt og evt. erhverve sig passende påklædning.

Alle henstillinger fra banekontrollen, personalet eller medlemmer af bestyrelsen skal altid efterleves omgående. Vurderes påklædningen ikke at overholde Horsens Golfklubs Dress Code kan førnævnte bede regelbryderen om at forlade anlægget, såfremt overtrædelsen ikke rettes omgående efter anvisningerne.