Priserne er gældende for år 2021
Der skal ikke længere betales indskud.
MedlemstypeAlderKr. pr. årKr. pr. rateForfald
Senior:>24 år7.050,00kr2.350,00kr1/3 - 1/6 - 1/9Medlemmer som har betalt indskud
Senior uden indskud:>24 år7.850,00kr2.617,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Senior - Studenterordning:25 til 30 år4.080,00kr1.360,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Ynglinge:18 til 24 år4.080,00kr1.360,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Ynglinge - Studenterordning:18 til 24 år2.640,00kr 880,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Junior:10 til 18 år2.040,00kr 680,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Børnegolf:5 til 9 år 900,00kr 900,00kr1/3
Par 3 medlemskab:>24 år3.525,00kr1.175,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Passive (*2):>24 år1.500,00kr1.500,00kr1/3
Long-distance>24 år4.080,00kr1.360,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Prøvemedlem 3 måneder:>18 år750kr
Greenfeemedlemskab:>24 år2.500,00kr
Årsgebyr Driving Range (*1) 125,00kr 125,00kr1/3

1Årsgebyr DR skal betales af alle Seniorer, Par 3, Ynglinge og Juniorer.

2Passive/fleks medlemmer har mulighed for at spille for fuld greenfee, for at benytte klubbens anlæg, samt til at spille greenfee i andre klubber (der kan være enkelte klubber som ikke tillader Fleksmedlemskaber). 
Passive/fleks medlemmer bibeholder betalt medlemsindskud og skal i så fald ikke betale forhøjet kontingent ved aktiv medlemskab igen.

Der er dog ingen rettigheder i klubben til brugen af samarbejdsaftaler eller andre medlemsfordele, Horsens Golfklub har indgået eller indført. Du bibeholder dit DGU-kort.

Long distance medlemskab kan kun tegnes af spillere:
Som er fuldgyldig medlem af en golfklub i en afstand af mere end 20 km. fra Horsens Golfklub.
Man kan ikke blive long distance medlem hvis man er medlem af en udenlandsk klub.

Betales kontingent ikke rettidig vil der blive pålagt kr. 100,00 på 1. rykker.

Betales kontingent stadig ikke efter 1. rykker vil sagen bliver overdraget til vores inkassobureau Intrum.

Kend klubbens vedtægter.

Indmeldelse

Nye medlemmer
(ikke medlem af Horsens Golfklub indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet)
Nye medlemmer betaler det årlige kontingent forholdsmæssigt i forhold til indmeldelsestidspunktet.
Ved indmeldelse efter den 15. november betales alene næste års kontingent.

 

Tidligere medlemmer
(medlem af Horsens Golfklub indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet)
Ved genindmeldelse mellem den 1. januar og 30. juni beregnes kontingent fra den 1. januar og genindmeldelse mellem den 1. juli og 30. september beregnes kontingent fra den 1. juli.
Ved indmeldelse efter den 15. november betales alene næste års kontingent.

 

 

Ekstra tilbud til medlemmerne i Horsens Golfklub:

Fritspilsordning med spil på 6 øvrige baner for kun kr. 950,-. Læs mere her.

Greenfee Club No.1 med spil på 5 øvrige baner for kun kr. 900,-. Læs mere her.

 

Ajourført 3.2.2021

BETALINGSSERVICE

 

Tilmeld dig Betalingsservice online – klik her (HUSK du skal ikke have klubnr. med – kun dit medlemsnr.)

Det er det nemmeste i verden – og helt uden besvær for dig.

Kontingent bedes betalt via BetalingsService –  BetalingsService via PBS er ganske gratis, og betalingerne forfalder til tiden. Vi håber, at du vil tilmelde dig!

Kontingent betales over 3 rater (passive/fleksmedlemmer dog kun 1. rate). 
Rater forfalder den 1. marts, den 1. juni og den 1. september.

Udmeldelse / Overgang til passiv

Udmeldelse eller overflytning til passivt medlemskab

Til orientering og for at undgå unødvendige misforståelser gengives herunder et uddrag fra vedtægterne:

Gyldig udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske ved skriftlig meddelelse til golfklubbens kontor. Udmeldelse henholdsvis overgang til anden medlemskategori har virkning fra det efterfølgende år, idet dog udmeldelse/overgang meddelt i perioden 1.1 – 1.3. har virkning fra den 1.1. i det pågældende år.

Den skriftlige meddelelse må gerne være via mail – men udmeldelsen er ikke gældende hvis ikke den som udmelder sig har modtaget en kvittering på sin udmeldelse af sekretariatet.

Der kan være mange gode grunde til at udmelde sig eller overgå til passivt medlemskab: 
Sygdom, brækket ben, udlandsrejser, er flyttet, studiestart, dårlig økonomi, har ikke spillet i år, bruger aldrig banen, har mistet lysten/interessen osv. osv.

Men svaret er det samme til alle! 

Det er ikke et spørgsmål om ret eller rimelighed eller forståelse på det personlige plan, men alene et spørgsmål om korrekt adfærd og fuldstændig overholdelse af bestyrelsens og sekretariatets lovmæssige arbejdsgrundlag og rammer: klubbens vedtægter. 
Vedtægterne kan læses her eller afhentes på skranken udenfor sekretariatet.

Alle medlemmer bør være bekendt med de gældende vedtægter vedr. medlemskab af Horsens Golfklub.

Husk derfor:
Medlemmer, der ønsker at opsige deres medlemskab eller ønsker overflytning til passivt medlemskab med virkning fra 1. januar, skal venligst meddele dette skriftligt (gerne via mail) til sekretariatet senest 31. december. Man kan ikke udmelde sig eller overgå til passiv medlemskab ila. af året. Alle udmeldelser eller ønske om overgang til passiv medlemskab skal ske skriftlig. 

En udmeldelse eller skift til passiv medlemskab er ikke registreret før i skriftlig har meddelt dette til sekretariatet og skriftlig har modtaget en bekræftelse fra sekretariatet. Man kan ikke udmelde sig ved at holde op med at betale kontingent.

Golfspillere med en skyldig saldo kan ikke melde sig ind i nogle golfklubber underlagt DGU, hvis de står med en skyldig saldo i en anden golfklub.

Skift fra passiv til aktiv medlemskab kan ske ved skriftlig henvendelse til klubbens sekretariat – gerne via mail. Skift fra passiv til aktiv medlemskab kan ske hele året, så længde der ikke er venteliste for at komme ind i klubben.

 
Ajourført 3.2.2021