Priserne er gældende for år 2020
MedlemstypeAlderKr. pr. årKr. pr. rateForfaldIndskud (*3)
Senior:>24 år6.975,00kr2.325,00kr1/3 - 1/6 - 1/97.500,00kr
Senior uden indskud:>24 år7.775,00kr2.592,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Senior - Studenterordning:25 til 30 år4.020,00kr1.340,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Ynglinge:18 til 24 år4.020,00kr1.340,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Ynglinge - Studenterordning:18 til 24 år2.610,00kr 870,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Junior:10 til 18 år2.010,00kr 670,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Børnegolf:5 til 9 år 900,00kr 900,00kr1/3
Par 3 medlemskab:>24 år3.488,00kr1.163,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Passive (*1):>24 år1.500,00kr1.500,00kr1/3
Long-distance>24 år4.020,00kr1.340,00kr1/3 - 1/6 - 1/9
Prøvemedlem 3 måneder:>18 år750kr
Greenfeemedlemskab:>24 år2.500,00kr
Årsgebyr Driving Range (*2) 125,00kr 125,00kr1/3

Ekstra tilbud til medlemmerne i Horsens Golfklub:

Fritspilsordning med spil på 6 øvrige baner for kun kr. 920,-. Læs mere her.


Betalingsservice er for alle, der har en bankkonto. Hvis du jævnligt modtager regninger fra samme firma, forening eller offentlig myndighed – og denne er kunde i Betalingsservice – kan du tilmelde regningen til Betalingsservice. Så trækkes pengene automatisk på din bankkonto på forfaldsdagen.
Det er det nemmeste i verden – og helt uden besvær for dig.

Tilmeld dig Betalingsservice online – klik her

HUSK du skal ikke have klubnr. med – kun dit medlemsnr.

Kontingent bedes betalt via BetalingsService –  BetalingsService via PBS er ganske gratis, og betalingerne forfalder til tiden. Vi håber, at du vil tilmelde dig!
Kontingent betales over 3 rater (passive/fleksmedlemmer dog kun 1. rate). 
Rater forfalder den 1. marts, den 1. juni og den 1. september.

1
Årsgebyr DR skal betales af alle Seniorer, Par 3, Ynglinge og Juniorer.

2Ved optagelse i klubben betaler aktive og passive seniormedlemmer et indskud. 
Indskuddet kan deles i 3 lige store rater i et kalenderår uden meromkostning. Mod betaling af et årligt tillæg, som fastsættes af bestyrelsen, kan indskuddet deles over 3 kalenderår. Ynglinge og seniormedlemmer under længerevarende uddannelse har mulighed for udskydelse af betaling dokumentation skal kunne fremvises. 


Såfremt et prøvemedlem ønsker ordinært medlemskab af Horsens Golfklub godtgøres kontingentet for prøvemedlemskabet i det ordinære indskud.

Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Ved ny indmeldelse for personer som har været medlem før og som har været udmeldt i en periode – skal indskud betales igen.
Har man i en periode været passiv medlem skal der ikke betales indskud ved overgang til aktiv medlemskab.

Øvrige aktive medlemmer betaler ikke indskud. 

Ved overgang til seniormedlem fra anden medlemskategori betales indskud *

*Ynglinge der overgår til senior får en reduktion på 500 kr. i indskudsbetaling for hvert sammenhængende år de har været junior- og ynglinge medlem umiddelbart inden overgangen, dog maksimalt 5.000 kr.

3Passive/fleks medlemmer har mulighed for at spille for fuld greenfee, for at benytte klubbens anlæg, samt til at spille greenfee i andre klubber (der kan være enkelte klubber som ikke tillader Fleksmedlemskaber). 
Passive/fleks medlemmer bibeholder betalt medlemsindskud og skal i så fald ikke betale medlemsindskud en gang til ved overgang til aktiv medlemskab.

Der er dog ingen rettigheder i klubben til brugen af samarbejdsaftaler eller andre medlemsfordele, Horsens Golfklub har indgået eller indført. Du bibeholder dit DGU-kort.

Long distance medlemskab kan kun tegnes af spillere:
Som er fuldgyldig medlem af en golfklub i en afstand af mere end 20 km. fra Horsens Golfklub.
Man kan ikke blive long distance medlem hvis man er medlem af en udenlandsk klub.

Gyldig udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske ved skriftlig meddelelse til golfklubbens kontor. Udmeldelse henholdsvis overgang til anden medlemskategori har virkning fra det efterfølgende år, idet dog udmeldelse/overgang meddelt i perioden 1.1 – 1.3. har virkning fra den 1.1. i det pågældende år.

DGU kort og Lockerrums-brik skal foreligge på Horsens Golfklubs sekretariat før udmeldelse eller overgang til passiv medlemskab kan effektueres.

Betales kontingent ikke rettidig vil der blive pålagt kr. 100,00 på 1. rykker.

Betales kontingent stadig ikke efter 1. rykker vil sagen bliver overdraget til vores inkassobureau Intrum.

Kend klubbens vedtægter.

 

Ajourført 17.2.2020

Udmeldelse / Overgang til passiv

 

Udmeldelse eller overflytning til passivt medlemskab

Til orientering og for at undgå unødvendige misforståelser gengives herunder et uddrag fra vedtægterne:

Gyldig udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske ved skriftlig meddelelse til golfklubbens kontor. Udmeldelse henholdsvis overgang til anden medlemskategori har virkning fra det efterfølgende år, idet dog udmeldelse/overgang meddelt i perioden 1.1 – 1.3. har virkning fra den 1.1. i det pågældende år.

Den skriftlige meddelse må gerne være via mail – men udmeldelsen er ikke gældende hvis ikke den som udmelder sig har modtaget en kvittering på sin udmeldelse af sekretariatet.

Der kan være mange gode grunde til at udmelde sig eller overgå til passivt medlemskab: 
Sygdom, brækket ben, udlandsrejser, er flyttet, studiestart, dårlig økonomi, har ikke spillet i år, bruger aldrig banen, har mistet lysten/interessen osv. osv.
Men svaret er det samme til alle! 
Det er ikke et spørgsmål om ret eller rimelighed eller forståelse på det personlige plan, men alene et spørgsmål om korrekt adfærd og fuldstændig overholdelse af bestyrelsens og sekretariatets lovmæssige arbejdsgrundlag og rammer: klubbens vedtægter. 
Vedtægterne kan læses her eller afhentes på skranken udenfor sekretariatet.
Alle medlemmer bør være bekendt med de gældende vedtægter vedr. medlemskab af Horsens Golfklub.

Husk derfor:
Medlemmer, der ønsker at opsige deres medlemskab eller ønsker overflytning til passivt medlemskab med virkning fra 1. januar, skal venligst meddele dette skriftligt (gerne via mail) til sekretariatet senest 31. december. Man kan ikke udmelde sig eller overgå til passiv medlemskab ila. af året. Alle udmeldelser eller ønske om overgang til passiv medlemskab skal ske skriftlig. 

For at udmeldelsen kan effektueres, skal alle kort vedr. medlemskab afleveres til sekretariatet (DGU kort, Driving Range kort og evt. lockerrums kort). En udmeldelse eller skift til passiv medlemskab er ikke registreret før i skriftlig har meddelt dette til sekretariatet og skriftlig har modtaget en bekræftelse fra sekretariatet. Man kan ikke udmelde sig ved at holde op med at betale kontingent.

Golfspillere med en skyldig saldo kan ikke melde sig ind i nogle golfklubber underlagt DGU, hvis de står med en skyldig saldo i en anden golfklub.

Skift fra passiv til aktiv medlemskab kan ske ved skriftlig henvendelse til klubbens sekretariat – gerne via mail. Skift fra passiv til aktiv medlemskab kan ske hele året, så længde der ikke er venteliste for at komme ind i klubben.

Opsigelse af lockerrum
Ønsker du ikke at forlænge lejen af dit lockerrum til også at gælde næste år!? 
Bedes du meddele dette til sekretariatet senest den 10. december, så vi har mulighed for at leje det ud til nogle andre.

Betales kontingent eller lockerrum ikke rettidig vil der blive pålagt kr. 150,00 på 1. rykker og kr. 250,00 på hver efterfølgende rykkere.

Ajourført 5.1.2011