Læs nye Covid-19 retningslinier – opdateret 21.5.2021. Klik her.

18 Huls banen:

Banestatus

BEMÆRKNING:

  • Der spilles fra sommerteesteder til sommergreens.
  • Der benyttes træk-og eltrollys
  • Golfcar og el-scooter er tilladt.

Midlertidig lokalregeler:

  1.  Ved spil af hul 3 og hul 18 er der, grundet drænrender, områder med ”unormale overfladeforhold”. Der er også græstørv / huller efter gåsebillelarver: Spilleren kan her tage lempelse efter regel 16.1 b. Bolden kan droppes inden for en køllelængde af nærmeste punkt for lempelse.

Følg også med på facebook – Horsens Golfklub for yderligere opdateringer fra greenkeeperne samt under banenyheder her.

 

Korthulsbane (ratet):

Korthulsbanen er åben. – se restriktioner for Corona-retningslinjer øverst.

Der spilles til sommergreens hele året rundt på korthulsbanen.

Der må benyttes træk- og eltrolleys hele året rundt på korthulsbanen. 

Golfcar ER tilladt.

El-scooter ER tilladt.

Da kortbanen er ratet og der spilles på sommergreens hele året rundt kan man reguleres i hcp. hele året rundt også selv om der spilles fra vinterteesteder.

Ajourført 31.5.2021