Gæster – Pay & Play

 
Alle er velkomne til at spille golf på Horsens Golfklubs Par 3 bane (9 huls bane), som nu også er PAY AND PLAY bane – også dig som aldrig har prøvet golf før.
 
En tur på golfbanen er en oplagt aktivitet for en lørdag sammen eller som ferieaktivitet for hele familien.
 
Husk at bestille tid i forvejen ved at sende en mail til info@horsensgolf.dk (tiden er ikke endelig bestilt før du har fået en bekræftelse) eller pr. tlf. 7561 5151 (weekend og helligdage er det på tlf. 7561 4766)
 
Hvordan og hvornår?
 1. Du starter med at betale din greenfee i klubhuset, hvor du også kan leje udstyr, hvis du ikke har dit eget med.
 2. Greenfee mærkaten placeres synligt på din golfbag.
 3. Scorekort findes i klubhuset (1. sal)
 4. Du kan benytte Pay & Play banen, fra det bliver lyst til det bliver mørkt, på alle dage.
 5. Ganske få dage er banen optaget til arrangementer eller booket af medlemmer af Horsens Golfklub, så du bedes derfor altid bestille en tid i forvejen for at være sikker på at komme ud at spille.
 
Du er ligeledes velkommen til at kontakte klubbens kontor for oplysninger på tlf. 7561 5151 eller info@horsensgolf.dk

Priser:

Greenfee (hele dagen) - incl. bolde på driving rangeKr. 175,00
Greenfee 10 turs kort - incl. bolde på driving rangeKr. 1.400,00
Leje af udstyr (proshoppen)Kr. 50,00
Leje af udstyr incl. bolde og tees (Proshoppen)Kr. 60,00
Betaling for brug af Pay & Play banen gælder for hele dagen.
Alle spillere skal have egen golfbag.
Træning på driving range uden spil på banen:
½ time (adgangskort købes på kontoret/shoppen)Kr. 30,00
1 time (adgangskort købes på kontoret/shoppen)Kr. 50,00

Regler for spil på banen

Regler for spil på par 3 banen:
 • Vis hensyn til de andre spillere
 • Ved indspil til green, skal der tages hensyn til spillere på næste tee-sted
 • Ret nedslagsmærker på green!
 • Hvis bolden bagved går hurtigere, skal der lukkes igennem.
 • Husk at rive i bunker efter endt brug
 • Husk at lægge græstørv på plads
 • Ved bolde, der kan være til fare for andre, råbes “fore”
Markeringer:
 • Hvide pæle: Out of bounds
  (bolden er uden for banen, og man skal slå en ny bold fra det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet. Man må tee op på teestedet.) Koster et slag
 • Gule pæle: Strafområder
 • Røde pæle: Strafområder
 • Blå pæle: Areal under reparation med spilleforbud (frit drop i en køllelænge fra arealet men ikke nærmere end hullet)
Ordensregler:
  • Hver person spiller med en bag, hvor greenfee mærkaten er placeret på en synlig måde.
  • Det er ikke tilladt at medtage og spille med træningsbolde.
  • Der må kun bruges puttere på greens (det tætklippede areal omkring hullet).
  • Det er ikke tilladt at gå i bar overkrop.
  • Det er ikke tilladt at være beruset
  • Spillet skal foregå i jævnt tempo uden råben og skrigen.
  • Affald placeres i de dertil indrettede affaldsbeholdere.
 • Anvisninger og påbud fra Horsens Golfklubs Baneservice samt greenkeepere skal efterleves.

 

Manglende efterlevelse af retningslinierne kan medføre bortvisning fra banen.

Sikkerhed

Der er voldsom kraft både i køllehovedet og i en flyvende golfbold, derfor er det vigtigt med nogle sikkerhedsregler.
 
Hold afstand til den spiller der skal til at slå og gå aldrig foran en spiller der skal til at slå.
 
Slå IKKE ud fra tee-stedet før end holdet foran har forladt green.
 
Ved skæve slag i retning mod andre råb “FORE”
 
Ved råbet “FORE” – dæk dit hoved med armene.
 
Tag hensyn til banepersonalet. De har altid fortrinsret.
 
Husk! dit ophold på banen er på eget ansvar.