Vil du give din klub en gave og håndsrækning?

Som forening har vi muligheden for at søge om momsrefusion hvert år, da Staten har en pulje hvor alle almennyttige foreninger kan søge delvis momsrefusion.

(sidste år fik vi kr. 281.105,- / i år sker udbetalingen først i december).

Vi har derfor brug for din hjælp til at opfylde betingelserne for at søge om refusion.

Reglerne kræver at mere end 100 personer støtter klubben med en gave på minimum 200 kroner.

Sidste år havde vi succes med at samle donationer ind – i alt 104 bidrog til at vi kunne søge momsrefusion.

Af det donerede beløb kan gavegiveren få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Ved betalingen skal DGU nr. og de sidste 4 cifre i dit CPR-nr. oplyses, så vi kan indberette det til skat, hvorved du får skattemæssigt fradrag for det.

Din donation kan gives via:

  • Mobile Pay på 77133 eller
  • AL-Bank reg.nr. 5376 konto 240655

med teksten “gave – DGU nr. samt de sidste 4 cifre i dit cpr-nr.”

Sidste frist for indbetaling er mandag den 29. november 2021.