Greenfeeclub No. 1
Horsens Golfklub, Kolding Golf Club, Haderslev Golfklub, Gyttegård Golf Klub, Breinholtgård Golf Klub og Vejle har et samarbejde omkring fritspil for sæsonen 2021.

Er du fuldtidsmedlem i Horsens Golfklub, kan du som medlem af GreenfeeClub no. 1 spille på de deltagende golfklubbers baner efter nedenstående regler i hele 2021.

Regler
– Kortet er personligt

– Kortet skal bæres synligt på bag´en
– Kortet kan kun benyttes ved bestilte og bekræftede tider (og dermed ikke boldrendetider)
– Bookede tider skal altid bekræftes senest 15 min. før start
– Kortet kan benyttes hele dagen. Bemærk dog – i weekender og på helligdage gælder kortet ikke
  for starttider mellem kl. 9:00 og kl. 12.00 – begge tider incl.
– Junior-frit-spils-ordningen er gældende, dvs. at en seniorspiller kan tage 3 juniorer gratis med på
   runden. Alle skal dog spille i bold sammen.
– Kortet kan IKKE benyttes i forbindelse med deltagelse i åbne klubturneringer, klub-i-klub-turneringer,       
  venskabsturneringer samt arrangementer, såsom Company Days – her betales greenfee efter de
  gældende regler i den pågældende klub
– Kortet kan ikke kombineres med andre rabataftaler
– der må maksimalt spilles 10 runder på hver bane

Pris
Prisen for medlemskab af GreenfeeClub no. 1 er kr. 900,- som dækker sæsonen 2021 (ved bestilling inden 31.12.2020 – er prisen kr. 800,-)

Badge og klæb
Som kvittering for medlemskab af GreenfeeClub no. 1 modtager medlemmet et badge hvor forsiden indeholder logo mv. og bagsiden “regler for ordningen” samt indehaverens navn, klub og medlemsnr. 

Bestilling
Du kan købe medlemskab af GreenfeeClub nr. 1 ved at sende en mail til Susanne: info@horsensgolf.dk. (bliver opkrævet med 1. rate kontingent ved bestilling inden 1. februar)