Kære medlemmer.
Nyhedsbrev9december

God weekend … 18 huls banen er lukket i weekenden pga. frost men vi spiller på sommergreens på 9 huls banen og i simulatorcentret.

Med venlig hilsen

Sekretariatet