Information fra Greenkeeperne:

Så nærmer tidspunktet sig for hvor vi officielt vil åbne banen for sommergreens. Som i sikkert har erfaret har vi løbende haft åben, når vejret tillod det.

Greens har overvintret bedre end sidste år, og vi tror og håber på at dette er resultatet af det arbejde vi har lavet med greens de sidste par år.

Der er dog svampeskader på greens, hvoraf de fleste skader stammer fra oktober-november måned. Over vinteren har vi været forskånet for større angreb.

Hvad skal vi så forvente her fra sæsonstarten?

I november måned 2020 vertidrainede vi greens i dybden med bræk, for at bryde den hårde jord længere nede, hvilket kan ses på spilleoverfladen endnu.

Som en opstart vil greens få en forårs vertidraining med faste spyd efterfulgt af topdress. Tidspunktet af operationen, afhænger lidt af vind og vejr, da vi har brug for tørt vejr og plusgrader. Det betyder at opgaven ikke nødvendigvis er klaret inden den officielle åbning.

Overordnet vision for golfsæsonen 2021.

I den kommende sæson, har vi lavet en målsætning om at sommergreens skal performe bedre i ydersæsonen. Vi har fokus på at hæve bundniveauet på performance. Så den plejeplan der er tilrettelagt for denne sæson, er rettet mod dette mål. Plejeplanen vil også understøtte ønsket om en længere periode på sommergreens i efteråret.

Vil i samme åndedrag gerne understrege at vi arbejder i og med naturen, så jeg vil ikke komme med nogen politiske garantier. Alt vil løbende blive vurderet ud fra et så faglig og objektivt syn som muligt, perspektiveret på fremtiden….

Hvad skal der til for nå denne målsætning?

Som Greenkeeper er min klare målsætning at kvaliteten på greens skal hæves, hvor fokus er på at hæve bundniveauet. Kvalitet definerer jeg ud fra spil performance dvs. smoothness (hvor meget bouncher bolden vertikalt når den ruller), trueness (horisontale afvigelser fra putte linjen), firmness (fasthed, er den blød eller hård) + speed og plantesundhed (planten + vækstmediet).

Performance og plantesundhed prioriteres gennemsnitlig lige over en hel sæson, men vil variere løbende i forhold til vind og vejr samt prioriterede matcher.

For at skabe fuld forståelse, vil jeg gerne have lov til at perspektivere det til noget vi nok alle kender lidt til, nemlig at dyrke motion. At passe og pleje en golfgreen og dyrke motion, har rigtig mange lighedspunkter:

Menneske – næring, mad + vand/ Græs – gødning og vand i de rette mængder og forhold.

Menneske – restitution + søvn / Græs – ingen klipning samt fysisk stress.

Menneske – fysisk træning/ Græs – vertidrain + topdress + eftersåning.

Dvs. hvis vi ønsker at performe på et højre niveau, kræver det også mere ”træning”. Mere ”træning” betyder flere forstyrrelser, men jo bedre en grundform man er i, desto mindre påvirker træningen din performance. Vigtigheden af den mere ”træning” skal også ses i et fremtidsperspektiv, hvor vi ikke har mulighed for at benytte fungicider til bekæmpelse af sneskimmel.

Så pointen er at når vi ønsker at performe bedre og ansvarligt over en længere sæson, kræver det mere kulturel pleje/ træning.

Håber det gav lidt mening.

God dag. 

Med venlig hilsen

Chefgreenkeeper
Kim Johnsen