Erik Larsen er udnævnt som æresmedlem.

Bestyrelsen har fastlagt følgende kriterier og principper omkring udnævnelse af æresmedlemmer:

 • Uddeles efter enig bestyrelsesbeslutning.
 • Kan kun tildeles nuværende medlemmer af Horsens Golfklub.
 • Afgørende kriterie for tildeling er en indsats langt ud over, hvad med rimelighed kan forventes at et aktivt medlem i klubben.
 • Æresmedlemmer tildeles 14 karat guldemblem m. emalje.
 • Æresmedlemmer er kontingentfri på livstid.

Bestyrelsens motivation for tildelingen er som følger:

Erik Larsen har været medlem af Horsens Golfklub siden 26. april 1994 – dvs. ikke mindre end 27 år som aktivt medlem af klubben. Erik er en af de glade og venlige eksistenser i klubben. Har store sociale kompetencer uden behov for personlig markedsføring. Altid positivt indstillet og parat til at hjælpe.

Listen af Eriks uegennyttige indsatser for klubben gennem årene er lang og særdeles værdsat:

 • Stor indsats og hjælp ved indslusning af prøvemedlemmer.
 • Aktiv vejleder ved kaninturneringer på par 3 banen.
 • Mangeårig turneringsleder ved onsdagsturneringerne.
 • Starter ved DGU turneringer.
 • Kasserer i Mens-section.
 • Erik Larsen fik for mange år siden ændret navnet til baneservice. – Rigtig og godt set.

Erik er en stor bekræftelse på at lysten driver værket, og er en af klubbens virkelige gentlemen. Kompetent, vidende, ærlig, ordholdende og retlinet. Er dertil en både hyggelig og behagelig medspiller på golfbanen.

Erik er eksponent for alt det, der gør det muligt at drive en forening og løbende udvikle den til en moderne foreningsvirksomhed i pagt med tidsånden.

Horsens Golfklub skylder Erik Larsen en stor tak for indsatsen gennem mange år.

Bestyrelsen sender sine bedste golfhilsener.