Kære medlemmer og venner af Horsens Golfklub

Bestyrelsens konstituering:

Efter generalforsamlingen d. 30. august har bestyrelsen konstitueret sig således:

Henning Barsøe – Formand
Jesper Bach Jensen – Næstformand
Steen Funch – Økonomichef
Hans Lomholt – Sportschef
Henrik Nielsen – Banechef
Josephine Meldgård – Junior og Elitechef

Karsten Sørensen går på pension

Vi skal herved meddele at Karsten Sørensen, efter eget ønske, fratræder jobbet som golfmanager for Horsens Golfklub pr. 28.02.2022 for at gå på pension.

Karsten har igennem mere end 13 år med stor dygtighed varetaget den daglige ledelse og daglige drift af Horsens Golfklubs mange aktiviteter.

Bestyrelsen vil gerne allerede nu sige Karsten tak for en stor indsats for klubben gennem årene, som jo på mange måder har været krævende og præget af store forandringer indenfor golfsporten.

Det er aftalt med Karsten, at han varetager jobbet uændret frem til ultimo februar, og at tiden frem til da, vil være koncentreret om at slutte sæson 2021 godt af, og planlægge den kommende sæson 2022.

Bestyrelsen vil den kommende tid igangsætte arbejdet med at rekruttere en ny golfmanager, med henblik på at kunne besætte stillingen pr. 1. marts 2022.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Henning Barsøe
Formand