Gældende fra onsdag d. 6. januar 2021 til og med d. 28. februar 2021.

Åbent

  • Bane og udendørstræning: Der kan spilles golf og afvikles turneringer og træning udendørs, så længe forsamlingsforbuddet på 5 personer overholdes.
  • Klubhus: Bagrum og toiletter er åbne, og der er gennemgang til restaurantens take-away.
  • Sekretariatet har åbent med nedsat bemanding. Medarbejdere arbejder hjemme i videst mulig udstrækning.

Lukket

  • Indendørsfaciliteter: Klubhus, omklædning og restaurant (undtaget for take-away) er lukket.
  • GolfBox-Touchskærme er lukket. Tider skal bekræftes via golfbox-app. Greenfee betales på nettet..
  • Restauranten holder lukket for servering til indtagelse på stedet. Foreløbig til og med 7. februar. Der er mulighed for at bestille take-away
  • Proshop – mangler du noget – kontakt dem på SMS 22453777 eller på mail og aftal afhentning.

Max. 5 personer og hold afstand

  • Ingen steder, hverken inden- eller udendørs, må der være mere end 5 personer samlet.
  • der opfordres til at holde 2 meters afstand til andre personer i stedet for den nuværende 1 meter
  • der opfordres til, at man generelt bliver hjemme, aflyser aftaler og ser max 5 personer udover dem i sin husstand

For golfsporten betyder det, at vi skal være ekstra opmærksomme på, at spillere ikke forsamles mere 5 personer på noget tidspunkt i klubhusområdet og lokalt på golfbanen; f.eks. ved tee-steder.

Der kan fortsat spilles golf i privat regi, men DGU og Horsens Golfklub anbefaler at man tidligst ankommer 20 min før sin starttid og at man tager direkte hjem efter afsluttet runde. Der skal til enhver tid holdes 2 meters afstand til personer, der ikke er den del af sin husstand.

DGU anbefaler generelt at golfspillere udvælger faste spille- og træningsmakkere så regeringens anbefalinger om at se max 5 personer ud over dem fra sin husstand kan overholdes.

Der bør ikke afvikles aktiviteter, hvor der er risiko for, at forsamlingsloftet brydes. DGU og Horsens Golfklub anbefaler, at der ikke arrangeres turneringer med gunstart og ej heller turneringer med løbende start i traditionel forstand. Det er fortsat en mulighed, at registrere spillede runder til en løbende turnering/rangliste.

Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner. Hvis flere grupper træner samtidigt, skal der sikres tydelig afstand mellem grupperne.

I forhold til drift af golfklubben anbefales det, at der ikke afvikles møder (fx bestyrelsesmøder og udvalgsmøder) med fysisk fremmøde. Alle møder bør udskydes eller afvikles online.

.