Organisation – Klubber-i-klubben

Velkommen til Horsens Golfklub’s Klubber-i-klubben
Ladies Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2021 sæsonen i Ladies Section
Bestyrelsen i 2021 er:
 

Karen Bang-Hansen, Formand
Mobil 2895 6839 – E-mail:karen-bang@provstlund.dk

Ulla Røjgaard, Kasserer
Mobil 2162 4249 – E-mail: roejgaard.rasmussen@mail.tele.dk

Anette Julsgaard Nielsen, Sekretær
Mobil 2218 4214 – E-mail: julsgaard61@live.dk


Sonja Kristensen, Sekretær
Mobil 5230 4011 – E-mail: sonole@stofanet.dk

Se vores hjemmeside her.
 
Programmet for 2021 kommer senere.
 
Til nye medlemmer

Påtænker du at blive medlem af Ladies Section, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.

Med venlige hilsener

Ladies Section
 
Vedhæftede dokumenter:

Program for 2021 kommer senere.

Invitation Ladies Section 2020 LS2020
Program Ladies Section 2020
Turneringsprogram og Sponsorer 2020
Referat Generalforsamling 2019

Mens Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2020 sæsonen i Mens Section
 
Læs mere om Mens Section her, hvor du også kan finde programmet.
 
Se bestyrelsen her.
 

Med venlige hilsener

Mens Section
Senior Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2020 sæsonen i Senior Section
 

Senior Section er en ”Klub i Klub” under Horsens Golfklub og formålet med hjemmesiden er at højne informationsniveauet for medlemmerne af Senior Section.

Senior Section blev oprettet i 1990.
 
Bestyrelsen, valgt på generalforsamlingen den 23. oktober 2019, består af:
 
Formand
Povl Thomsen
Tlf: 2172 1729
 
Kasserer
Vagn Kvistgaard Toft
Tlf: 5214 4864
 
Turneringsleder
Palle Porsgaard
Tlf: 4061 3859
 
Turneringsleder
Knud Erik Rasmussen
Tlf: 3027 1334
 
Turneringsleder
Preben Rasmussen
Tlf: 2572 0976
 
Sekretær
Therkel Bisgaard
Tlf: 2094 0609
 
Revisor
Søren Krause
 
Revisorsuppleant
Ole Sørensen
 
Webmaster
Ernst Sejerøe Nielsen
Tlf: 7565 7243/6075 7578
E-mail: esn@esngh.dk
 
Læs mere om Senior Section her. 
 
Med venlige hilsener
Senior
 Section
 
Vedhæftede dokumenter

Indbydelse til nye medlemmer 2020

Dameklubben

Velkommen til 2020 sæsonen – Dameklubben

Bestyrelsen 2020 består af følgende:
Til nye medlemmer
Påtænker du at blive medlem af formiddagsdamerne, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.
 
Kontingent kr. 300,00 indbetales på konto i Danske Bank nr. 4727 – 4019676560 inden d. 1.4.2020 (husk navn og medlemsnr.)
 
Med venlige hilsener
Dameklubben