Organisation – Klubber-i-klubben

Velkommen til Horsens Golfklub’s Klubber-i-klubben
Ladies Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2020 sæsonen i Ladies Section
Bestyrelsen i 2020 er:
 

Helle Lorenzen
Mobil 2529 5605 – E-mail: laika@post12.tele.dk

Gitte Drost
Mobil 2624 8055 – E-mail:gittedrost@Flexlearning.com

Ingrid Ree
Mobil 2364 4058 – E-mail:ivs.peree@stofanet.dk


Sonja Jensen
Mobil 2752 2960 – E-mail:s.jensen.8700@gmail.com

Se vores hjemmeside her.
 
Programmet for 2020 finder du nedenfor i PDF fil.
 
Til nye medlemmer

Påtænker du at blive medlem af Ladies Section, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.

Med venlige hilsener

Ladies Section
 
Vedhæftede dokumenter:

Invitation Ladies Section 2020 LS2020
Program Ladies Section 2020
Turneringsprogram og Sponsorer 2020
Referat Generalforsamling 2019

Mens Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2020 sæsonen i Mens Section
 
Læs mere om Mens Section her, hvor du også kan finde programmet.
 
Se bestyrelsen her.
 

Med venlige hilsener

Mens Section
Senior Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2020 sæsonen i Senior Section
 

Senior Section er en ”Klub i Klub” under Horsens Golfklub og formålet med hjemmesiden er at højne informationsniveauet for medlemmerne af Senior Section.

Senior Section blev oprettet i 1990.
 
Bestyrelsen, valgt på generalforsamlingen den 23. oktober 2019, består af:
 
Formand
Povl Thomsen
Tlf: 2172 1729
 
Kasserer
Vagn Kvistgaard Toft
Tlf: 5214 4864
 
Turneringsleder
Palle Porsgaard
Tlf: 4061 3859
 
Turneringsleder
Knud Erik Rasmussen
Tlf: 3027 1334
 
Turneringsleder
Preben Rasmussen
Tlf: 2572 0976
 
Sekretær
Therkel Bisgaard
Tlf: 2094 0609
 
Revisor
Søren Krause
 
Revisorsuppleant
Ole Sørensen
 
Webmaster
Ernst Sejerøe Nielsen
Tlf: 7565 7243/6075 7578
E-mail: esn@esngh.dk
 
Læs mere om Senior Section her. 
 
Med venlige hilsener
Senior
 Section
 
Vedhæftede dokumenter

Indbydelse til nye medlemmer 2020

Dameklubben

Velkommen til 2020 sæsonen – Dameklubben

Bestyrelsen 2020 består af følgende:
Til nye medlemmer
Påtænker du at blive medlem af formiddagsdamerne, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.
 
Kontingent kr. 300,00 indbetales på konto i Danske Bank nr. 4727 – 4019676560 inden d. 1.4.2020 (husk navn og medlemsnr.)
 
Med venlige hilsener
Dameklubben