Organisation – Klubber-i-klubben

Velkommen til Horsens Golfklub’s Klubber-i-klubben
Ladies Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2021 sæsonen i Ladies Section
Bestyrelsen i 2021 er:
 

Karen Bang-Hansen, Formand
Mobil 2895 6839 – E-mail:karen@ladiessectionhorsens.dk

Ulla Røjgaard, Kasserer
Mobil 2162 4249 – E-mail:ulla@ladiessectionhorsens.dk

Anette Julsgaard Nielsen, Sekretær
Mobil 2218 4214 – E-mail: anette@ladiessectionhorsens.dk


Sonja Kristensen, Sekretær
Mobil 5230 4011 – E-mail: sonja@ladiessectionhorsens.dk

Se vores hjemmeside her.
 
Til nye medlemmer

Påtænker du at blive medlem af Ladies Section, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.

Med venlige hilsener

Ladies Section
 
Vedhæftede dokumenter:

Invitation-Ladies-Section-2021.pdf
Program Ladies Section 2021
Referat Generalforsamling 2020

Mens Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2020 sæsonen i Mens Section
 
Læs mere om Mens Section her, hvor du også kan finde programmet.
 
Se bestyrelsen her.
 

Med venlige hilsener

Mens Section
Senior Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2021 sæsonen i Senior Section
 

Senior Section er en ”Klub i Klub” under Horsens Golfklub og formålet med hjemmesiden er at højne informationsniveauet for medlemmerne af Senior Section.

Senior Section blev oprettet i 1990.
 

Bestyrelsen, valgt på generalforsamlingen den 23. oktober 2019, består af:

 
 
2016-10-26 Poul Thomsen Formand
Povl Thomsen
Tlf.: 21721729
E-mail: teglhoj@gmail.com
2020-09-02 Tonnie Søgaard
Fg. Kasserer
Tonnie Merete Søgaard
Tlf.: 61287400
Mail: tonniesoegaard@gmail.com
 
Palle
Turneringsleder
Palle Porsgaard
Tlf.: 40613859
Mail: pporsgaard@gmail.com
 
       K E Rasmussen lille 1
Turneringsleder
Knud Erik Rasmussen
Tlf.: 30271334
Mail: dras@stofanet.dk
       

2018-11-14 Preben

           

Turneringsleder
Preben Rasmussen
Tlf.: 25720976
Mail: prebenkok@outlook.dk
Therkel
Sekretær
Therkel Bisgaard
Tlf.: 20940609
Mail: t.bisgaard@stofanet.dk
  Bestyrelsessuppleant
Vakant
Revisor:
Søren KrauseRevisorsupp:
Ole Sørensen
Webmaster:
Ernst Sejerøe Nielsen
Tlf. 75657243/60757578
esn@esngh.dk
   
   
 
Læs mere om Senior Section her. 
 
Med venlige hilsener
Senior
 Section
 
Vedhæftede dokumenter

Indbydelse Til Nye Medlemmer 2021

Dameklubben

Velkommen til 2021 sæsonen – Dameklubben

Bestyrelsen 2021 består af følgende:
Til nye medlemmer
Påtænker du at blive medlem af formiddagsdamerne, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.
 
Opstart d. 6. april 2021.
 
Kontingent kr. 300,00 indbetales på konto i Danske Bank nr. 4727 – 4019676560 inden d. 1.4.2021 (husk navn og medlemsnr.)
 
Med venlige hilsener
Dameklubben