Organisation – Klubber-i-klubben

Velkommen til Horsens Golfklub’s Klubber-i-klubben
Ladies Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2021 sæsonen i Ladies Section
Bestyrelsen i 2021 er:
 

Karen Bang-Hansen, Formand
Mobil 2895 6839 – E-mail:karen@ladiessectionhorsens.dk

Ulla Røjgaard, Kasserer
Mobil 2162 4249 – E-mail:ulla@ladiessectionhorsens.dk

Anette Julsgaard Nielsen, Sekretær
Mobil 2218 4214 – E-mail: anette@ladiessectionhorsens.dk


Sonja Kristensen, Sekretær
Mobil 5230 4011 – E-mail: sonja@ladiessectionhorsens.dk

Se vores hjemmeside her.
 
Til nye medlemmer

Påtænker du at blive medlem af Ladies Section, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.

Med venlige hilsener

Ladies Section
 
Vedhæftede dokumenter:

Invitation-Ladies-Section-2021.pdf
Program Ladies Section 2021
Referat Generalforsamling 2020

Mens Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2020 sæsonen i Mens Section
 
Læs mere om Mens Section her, hvor du også kan finde programmet.
 
Se bestyrelsen her.
 

Med venlige hilsener

Mens Section
Senior Section i Horsens Golfklub
Velkommen til 2021 sæsonen i Senior Section
 

Senior Section er en ”Klub i Klub” under Horsens Golfklub og formålet med hjemmesiden er at højne informationsniveauet for medlemmerne af Senior Section.

Senior Section blev oprettet i 1990.
 

Bestyrelsen, valgt på generalforsamlingen den 23. oktober 2019, består af:

 
 
2016-10-26 Poul Thomsen Formand
Povl Thomsen
Tlf.: 21721729
E-mail: teglhoj@gmail.com
2020-09-02 Tonnie Søgaard
Fg. Kasserer
Tonnie Merete Søgaard
Tlf.: 61287400
Mail: tonniesoegaard@gmail.com
 
Palle
Turneringsleder
Palle Porsgaard
Tlf.: 40613859
Mail: pporsgaard@gmail.com
 
       K E Rasmussen lille 1
Turneringsleder
Knud Erik Rasmussen
Tlf.: 30271334
Mail: dras@stofanet.dk
       

2018-11-14 Preben

           

Turneringsleder
Preben Rasmussen
Tlf.: 25720976
Mail: prebenkok@outlook.dk
Therkel
Sekretær
Therkel Bisgaard
Tlf.: 20940609
Mail: t.bisgaard@stofanet.dk
  Bestyrelsessuppleant
Vakant
Revisor:
Søren KrauseRevisorsupp:
Ole Sørensen
Webmaster:
Ernst Sejerøe Nielsen
Tlf. 75657243/60757578
esn@esngh.dk
   
   
 
Læs mere om Senior Section her. 
 
Med venlige hilsener
Senior
 Section
 
Vedhæftede dokumenter

Indbydelse Til Nye Medlemmer 2021

Dameklubben

Velkommen til 2021 sæsonen – Dameklubben

Bestyrelsen 2021 består af følgende:
Til nye medlemmer
Påtænker du at blive medlem af formiddagsdamerne, så kontakt endelig én af os fra bestyrelsen.
 
Vi forventer opstart d. 6. april 2021.
 
Kontingent kr. 300,00 indbetales på konto i Danske Bank nr. 4727 – 4019676560 inden d. 1.4.2021 (husk navn og medlemsnr.)
 
Med venlige hilsener
Dameklubben