.. for at Horsens Golfklub igen i år kan søge om momsrefusion. Vi har derfor brug for din hjælp til at opfylde betingelserne for at søge om refusion.

Det er af stor betydning for klubbens økonomi. SKAT har netop meddelt, at golfklubben efter sidste års donationer modtager kr. 281.105 i december 2020, og det er penge, der kommer alle klubbens medlemmer til gode”, fortæller Henning Barsøe, formand for Horsens Golfklub.

Reglerne kræver at mere end 100 personer støtter klubben med en gave på minimum 200 kroner. Af det donerede beløb kan gavegiveren få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Din donation kan gives via:

  • Mobile Pay på 77133 – oplys dit medlemsnr. som reference
  • AL-Bank reg.nr. 5376 konto 240655 – oplys dit medlemsnr. som reference

 Sidste frist for indbetaling er mandag den 30. november 2020.

Læs mere her.