Klubbens Wall of Fame

 
Velkommen til ”Wall of Fame”, hvor du herunder bl.a. kan finde
  • Æresmedlemmer i Horsens Golfklub
  • Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne i Horsens Golfklub
  • Formænd gennem tiderne i Horsens Golfklub

Niels V. Jessen
1972-1974

Erik Mehlsen
1972-1974

Ib Gregers Petersen
1972-1974

Eigil Solgaard      
1972-1977

Hans Poul Petersen
1972-1976

Hanne Hede Nielsen
1972-1975

Else Poul Petersen
1973-1977

Hans Frederik Jahn
1974-76/1980-81

Mogens Markholt
1974-79/1977-78

Leif Sørensen
1974-78/1980-88

Bojle Klavsen
1975-1980

Finn Kramer
1976-1979

Mogens Nielsen
1976-1977

Preben Rasmussen
1976-1980

Ove Kjær
1977-1980

Besa Sørensen
1977-1980

Ernst Hersland
1978-1980

Erik Grabow
1978-1981

Mogens Schütt
1979-1988

Niels Jepsen
1980-1988

Eigil Rasmussen
1980-1983

Sonja Nittenborg
1980-89/1993-97

Ib Mass
1981-82/1983-93

Esben Oxhøj
1981-1985

Jørn Høj
1982-1985

Leif Henriksen
1985-1993

Peter Bruun
1987-93/1996-04

Ingrid Hansen
1987-1989

Finn Høstrup
1988-1990

Kai Skou
1988-1993

Holger Jørgensen
1988-1990

John Hermansen
1989-1990

Hans A.Christensen
1989-1990

Vita Nilsson
1989-1993

Carl Hansen
1989-1993

Niels Rühne
1991-1993

Poul Erik Rasmussen
1992-2000

Chris Norup
1993-1995

Mogens Søndergaard
1993-1994

Børge Jensen
1992-1993

Per Christiansen
1993-1997

Lago Nørgaard
1994-1997

Lisbeth Willumsen
1995-1996

Per Deding
1993-1998

Mikael Sthaalros
1997-2007

Kaj Atzen
1997-2007

Carsten Mikkelsen
1997-1999

Kristian Riis
1999-2007

Henrik Myhre
2000-2010

Per Offersen
2004-2019

Per Hald
2006-2015

Steen Funch
2007-

Jan Rye
2007-2018

Henning Barsøe
2018- (2010-2013)

Hans Lomholt
2010-2022

Karen Grøn
2013-2018
Henrik Nielsen
2015-
Rolf Østergaard
2018-2021
Josephine Meldgaard
2019-


Jesper Bach Jensen
2021-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fru Gudrun Schou
(1906-1992)
Udnævnt 4. april 1980.
Godsejerægteparret Gudrun og Herbert Schou til Palsgård. Begge udnævnt 4. april 1980 som erkendelse af den indsats, der gjorde det muligt for indbyggere i Horsens og Juelsminde at spille golf.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hr. Herbert Schou
(1902-1985)
Udnævnt 4. april 1980.
Godsejerægteparret Gudrun og Herbert Schou til Palsgård. Begge udnævnt 4. april 1980 som erkendelse af den indsats, der gjorde det muligt for indbyggere i Horsens og Juelsminde at spille golf.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hr. Leif Sørensen
(1928-2002)
Udnævnt 24. okt. 1990.
Formand fra 1975 til 1978 samt fra 1980 til 1988. Udnævnt d. 24. oktober 1990 som anderkendelse for den store indsats, der blev gjort i forbindelse med anlæggelsen af Horsens Golfbane i Hansted Ådal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fru Else Poul Petersen
(1907-1998)
Udnævnt 21. juni 1997.
Udnævnt i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum d. 21. juni 1997 i taknemmelighed for det store arbejde der blev udført for at lære klubbens damer, at spille golf, samt mange donationer, der bl.a. førte til oprettelse af klubhusfonden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hr. Peter Bruun Jørgensen
(1933-2009)
Udnævnt 21. juni 1997.
Udnævnt i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum d. 21. juni 1997 som anerkendelse for den kæmpeindsats, der blev gjort for at få Horsens Golfbane beplantet, drænet og gjort spilbar på alle huller. Horsens Golfklub er Peter Bruun Jørgensen megen tak skyldig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hr. Paul Høj
(1936-)
Udnævnt 20. febr. 2007.
Udnævnt i forbindelse med generalforsamlingen den 20. februar 2007. Hr. Paul E. Høj har være medlem af Horsens Golfklub siden dens stiftelse ved et møde den 11. oktober 1972 på Hotel Bygholm Park. Paul Høj er en af de stille eksistenser i klubben. Gør aldrig særligt væsen af sig. Ingen personlig markedsføring. Men altid et JA til at hjælpe til. Aldrig et nej. Altid positivt indstillet. Kompetent, vidende, ærlig, ordholdende og retlinet. Paul er eksponent for alt dét, der gør det muligt at skabe en forening og ad åre udvikle den til en moderne foreningsvirksomhed i pagt med tidsånden. Horsens Golfklub er Paul Høj megen tak skyldig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hr. Erik Larsen
(1942-)
Udnævnt 21. febr. 2022.

Udnævnt i forbindelse med generalforsamlingen den 21. februar 2022.Erik Larsen har været medlem af Horsens Golfklub siden 26. april 1994 – dvs. ikke mindre end 27 år som aktivt medlem af klubben. Erik er en af de glade og venlige eksistenser i klubben. Har store sociale kompetencer uden behov for personlig markedsføring. Altid positivt indstillet og parat til at hjælpe. Listen af Eriks uegennyttige indsatser for klubben gennem årene er lang og særdeles værdsat:

  • Stor indsats og hjælp ved indslusning af prøvemedlemmer.
  • Aktiv vejleder ved kaninturneringer på par 3 banen.
  • Mangeårig turneringsleder ved onsdagsturneringerne.
  • Starter ved DGU turneringer.
  • Kasserer i Mens-section.
  • Erik Larsen fik for mange år siden ændret navnet til baneservice. – Rigtig og godt set.

Erik er en stor bekræftelse på at lysten driver værket, og er en af klubbens virkelige gentlemen. Kompetent, vidende, ærlig, ordholdende og retlinet. Er dertil en både hyggelig og behagelig medspiller på golfbanen.

Erik er eksponent for alt det, der gør det muligt at drive en forening og løbende udvikle den til en moderne foreningsvirksomhed i pagt med tidsånden.

Horsens Golfklub skylder Erik Larsen en stor tak for indsatsen gennem mange år.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels V. Jessen
1972-1974
Klubbens første formand. Valgt på den stiftende generalforsamling på Bygholm d. 11. oktober 1972. Indgik den første kontrakt med Godsejer Schou om leje af banen i Juelsminde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Poul Petersen
1974-1976
Stod for indvielsen af banen i Juelsminde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Sørensen
1976-78/1980-88
Arbejdede intens for anlæggelse af en bane i Horsens. Bl.a. ved frivilligt at lade sig indvælge i Sportssammenslutnings bestyrelse for ad denne vej at skabe velvilje for projektet Horsens Golfbane.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernst Hersland
1978-1980
Ernst afløste Leif Sørensen på formandsposten den 28. oktober 1978. Ernst opkastede de første planer til en golfbane i Horsens.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Henriksen
1988-1993
Overtog styret i de første økonomisk vanskelige år i Hansted Ådal. Golfbaneaktieselskabet, der havde stået for anlæggelsen af banen. Klubben overtog gælden og indførte et indskud på 2000 kr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonja Nitteborg
1993-1997
Deltagelse i bestyrelsesarbejde fra 1980. Det lykkedes hende at skabe en sund økonomi i golfklubben.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikael Sthaalros
1997-2007
Formåede i 1999 at opfylde et af medlemmerne længet næret ønske: Et nyt klubhus. Har med dynamik og inspiration skabt golfklubben om til en levende forretning. En ny greenkeepergård og et toetagers udslagshus på drivingrange samt udvidelse af køkkenet er det også blevet til i Mikaels 10 årige formandsperiode.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Offersen
2007-2018