Efter anbefaling fra DGU kan flere klub-aktiviteter afvikles.
Derudover følger vi DIF/DGI’s anbefalinger – og dvs. at vi kan spille 4-bolde – hvor det ikke behøves at være med familiemedlemmer eller fast spillepartner.

Nedenstående gælder frem til d. 10. maj.

DGU’s anbefalinger er tilrettet forholdene i Horsens Golfklub, og det betyder

 • at der kan spilles i 4-bolde (både medlemmer og greenfee gæster). Det behøver ikke være med fast spillepartner eller familiemedlemmer
 • at drivingrange er åben – hver anden måtte – og max 50 bolde pr. person
 • at indspilsområde er åben – max 5 personer
 • at puttegreen er åben – max. 5 personer

 

FØLG NEDENSTÅENDE ANBEFALINGER

 • Spil kan foregå i op til 4-bolde. Respekter ønske om 2 bolde.
 • Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande.
 • Hold min. 2 meters afstand til andre golfspillere.
 • Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid eller umiddelbart før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet – undgå forsamling på p-pladsen.
 • Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres. 
 • Hullet tilpasses så bolden kan fjernes uden berøring af flag, hulkop eller hulkant. I dette tilfælde kan der reguleres handicap. Se særskilt klubnyt om handicaptællende runder i forbindelse med corona modificerede golfbaner
 • River er taget ind – ret evt. fodspor med din fod eller en kølle. 
 • Affaldsspande og lignende er tildækket (husk at tage dit skrald og broken tee med hjem igen – vi vil gerne have en pæn golfbane)
 • Dametoilettet ved hul 9 er åbent
 • Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde.
 • Ønsker du at gå 1, 2, eller 3 bold kan du selv “lukke” bolden med fiktive spillere. Se vejledning her.
 • Book dig IKKE på en tid hvor der står andre spillere uden forudgående aftale
 • Overhold din starttid – gå ikke ud før selvom der er plads
 • Der startes kun på hul 1  altså INGEN start fra hul 10
 • Greenfee betales online ved booking af tid eller på mobilpay 77133.
 • Sekretariatet bekræfter alle starttider hver morgen
 • Du skal selv udskrive scorekort fra hjemmesiden her eller du kan finde scorekort på Golfbox-app eller GLFR-app.
 • Touch-skærme i klubhuset er ikke tilgængeligt
 • Læs mere omkring banen og træningsfaciliteter her.
 
ANBEFALINGER TIL TURNERINGS- OG AKTIVITETSAFVIKLING (gælder også klub-i-klub)
 • Deltagerne bør ankomme til golfbanen umiddelbart før aktivitetens påbegyndelse og køre hjem umiddelbart efter afsluttet aktivitet. For turneringer betyder det bl.a. at velkomst, præmieoverrækkelse og andre sociale samlinger ikke bør finde sted.
 • Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling bør foregå online.
 • Registrering af scores bør foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen.
 • Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere hvorledes resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås. Det kunne fx være:
  1. Bruge GolfBox’ Spiller-scoreindtastning**
  2. SMS’e sit resultat til turneringsledelsen
  3. Tage billede af sit scorekort (som spiller selv har ført og markør mundtligt godkendt) og sende til turneringsledelsen
  4. Andre kreative løsninger
 • Turneringer afvikles med løbende start så forsamling og ophold i klubben minimeres. Gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbuddet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.
 • Træningsfaciliteter anpasses i forbindelse med aktiviteten, så de generelle anbefalinger fortsat overholdes.
 
GOD CORONA ETIKETTE – SKAL OVERHOLDES
 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 • Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 • Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger i forhold til at minimere smittespredning

 

TRÆNING

Du kan nu booke trænings-lektioner hos Steffen via Golfbox. På bookingsiden kan du se hvilke lektionstyper du kan vælge imellem. Betaling af undervisning foregår direkte på bookingsiden.

Kontakt Steffen hvis du har spørgsmål her.

 

 

LÆS DGU’s klubnyt – “Klubber kan iværksætte enkelte klubaktiviteter”

 

Pas på dig selv og hinanden!