Horsens Golfklub  
 
Print

Tordenvejr

Forholdsregler i tordenvejr

Hvad kan og skal man gøre hvis det trækker op til tordenvejr under en golfrunde?

Her er et par råd der måske var gode at huske på.

Undgå:
Vand.
Åbne arealer og højtbeliggende grund.
Enkeltstående træer og master.
Metalgenstande som hegn, wire, kraftmaster og kraftledninger.
Arbejdsmaskiner, golfbiler o.lign.

Søg straks til:
Klubhuset.
Arbejdsbygninger.
Andre bygninger/skur på banen - der er lynafledere på hytterne.
Udhuse eller carporte o.lign.
Biler.

Er ovenstående ikke muligt:
Da søg ind i kompakte trægrupper.
Eller hen til lavtliggende arealer, evt. læg dig fladt ned i en dyb tør bunker.
Sæt dig på hug med samlede fødder og hovedet mellem benene. I denne stilling rager man ikke så højt op, og man rører kun jorden ét sted.
 

Husk:
Opslåede paraplyer, løftede golfkøller/jern o.lign. øger risikoen for at blive ramt af et lynnedslag, når et tordenvejr er over dig.
Metalspikes på golfskoene øger ikke risikoen i tordenvejr.

Forsat spil i tordenvejr:
Se regel 6-8 om afbrydelse af spillet i forbindelse med tordenvejr.
 

Forhåbentligt ligger det dybt forankret i alle golfspillere, at de ved, at det er farligt at spille, når det lyner. Men husk  alligevel at minde medlemmer og greenfeegæster om at søge væk fra golfbanen allerede ved den første rumlen i det fjerne.