Horsens Golfklub  
 
Print

Lokale regler

Banemarkeringer (pæle/plader):
Hvide markeringer: out of bounds
Røde / Gule markeringer: Strafområder
Blå markeringer: areal under reparation
Grøn top områder med spilleforbud
1. Veje/stier
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

2. Out of bounds
Ved spil af hul 5, 13 og 16 markerer det elektriske hegn samt de tilhørende pæle out of bounds, når disse står udenfor strafområder.

3. Sprinklere
Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen:
For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

4. Droppezone hul 7:
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet bag greenen på hul 7, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er markeret med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelseområde efter Regel 14.3.
5. 
Træer med støttepæle er ikke flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1

6. Bold rammer el-ledning eller el-mast:
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller tårne, understøttende stålwires elle pæle, der understøtter el-ledingen, under spil, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6. for, hvad man skal gøre).
7. Forkert green:
En forkert green indbefatter også forgreen klippet lavere end fairway. Lempelse efter 13.1f

Straf for overtrædelse af en lokal regel: Den generelle straf.
Standard lokalregler forhåndsgodkendt af DGU.

Fortrinsret på banen:
I weekender og på helligdage har 3 og 4 bolde fortrinsret på 18-huls banen.
Det betyder i praksis, at 1 og 2 holde ikke kan påregne at blive vinket igennem.
Det henstilles, at der spilles tre- og fire bolde.
Der må max. være 4 spillere i en bold.

Mål på banen - Alle mål på banen er til midt green:
Rød: 50 meter
Blå: 100 meter
Gul: 150 meter
Hvid: 200 meter
Grøn pæl i højre side af fairway: 150 meter
 
 Opdateret 25.3.2019