I dag vil Greens blive børstet med vores speedbrush😊

Se video her: https://www.facebook.com/horsensgolfklub/videos/308182216844110/

Børsten vil rejse græsset op. Efterfølgende vil Greens blive klippe vinkelret, for at klippe så meget masse af som muligt.

Vi gør det for at fjerne frøstanden fra poa (enårig enrap), ukrudts græsset.

Til sidst vil de blive topdresset let.

Go dag.

Med venlig hilsen
Chefgreenkeeper Kim Johnsen