DGU bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. Vi forlænger EGA-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.

Overgangsåret skal give mulighed for at spillere kan aflevere så mange tællende scores som muligt – jo flere jo bedre for at kunne beregne et retvisende handicap ved overgangen til det nye handicapsystem. Der er således behov for at:

  • Give alle de bedste muligheder for at aflevere et tilstrækkeligt antal nutidige scorekort (helst sammenlagt 20 inden for en kortere årrække) som grundlag for beregningen af det nye handicap i 2021
  • Vænne sig til det kommende nye Handicapsystem uden handicapgrupper og begrænsninger

Dette løses ved at øge muligheden for at registrere flere tællende EDS runder for alle EGA-handicapgrupper forud for overgang til det nye Handicapsystem.

Det betyder i 2020, at:

  • Alle spillere undtagen Handicapgruppe 1 kan aflevere et ubegrænset antal tællende (EDS) 18-hullers runder
  • Alle spillere undtagen Handicapgruppe 1 kan aflevere tællende 9-hullers runder (dog kun én om dagen)

Det opnås ved at lade nuværende EGA-system være gældende i 2020 med disse tilpasninger:§ 3.6.1c ændres således:

  • Tidligere begrænsning i Danmark mod at spille 9-hullers tællende runder ophæves for Gruppe 2, hvilket bringer det i overensstemmelse med gældende regler i EGA-handicapsystemet.

Se den fulde tekst her

Handicapgruppe 1: Det er tilladt at aflevere et ubegrænset antal markørgodkendte scores fra 18-hullers EDS-lignende runder. Runderne indtastes i Golfbox, men er ikke handicapregulerende i 2020. Alle disse scores indgår i beregningen af det nye Handicap fra 2021.

Se hcp-grupper her.

Har du spørgsmål til hcp-systemet er du velkommen til at kontakte Johnny Hansen, tlf. 4038 5245 eller johel@stofanet.dk