Horsens Golfklub  
 
Print

Klubben - Lockerrum

Lockerrum

Lille: kr.

600,00

Stor (med 220 v. stik): kr.

1.000,00

Ekstrakort eller erstatnings nøglekort: kr.

100,00


Bortkomne nøglekort bedes straks meddeles til kontoret.

Er du interesseret i at leje et lockerrum, bedes du henvende dig til Susanne i sekretariatet - gerne via mail til sekretariatet.

Lockerrum forfalder til betaling i januar hvert år, eller ved indgåelse af lejemål. Der betales leje for et år ad gangen. Der betales forholdsmæssig leje, hvis man starter lejemålet midt i en betalingsperiode.

Opsigelse af lockerrum skal ske inden den 10.december. Leje tilbagebetales ikke ved opsigelse af lockerrum midt i en betalingsperiode.

Nøglekort skal foreligge på Horsens Golfklubs sekretariat før opsigelse kan effektueres. Ved opsigelse deaktiveres kort elektronisk.

Pga. mangel på lockerrum, kan kun aktive medlemmer af Horsens golfklub leje et lockerrum i Horsens Golfklub. Dvs. ved udmeldelse eller overgang til passiv medlemskab vil lockerrum blive opsagt.