Horsens Golfklub  
 
Print

Sekretariat

Årsrevision af handicap 2017

torsdag d. 3. november 2016 kl. 09:30

 

Ved årsskiftet gennemføres som sædvanligt den årlige handicaprevision for alle golfspillere i handicapgruppe 1-5. Da der i EGA Handicapsystemet 2016-19 er indført nye beregningsmetoder kan dette dog afføde spørgsmål til klubbens regel- og handicapkomité.

 

Udregningerne, som er meget komplicerede, foretages naturligvis automatisk af klubbens administrationssystem (Golfbox), og det er derfor ikke nødvendigt at kunne foretage disse selv.

 

Den simple forklaring er:

 

"Spillerens tællende scores for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne scores. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet.

 

F.eks.: En spiller i handicap 15,3 ved årsskiftet har i 2016 afleveret 10 tællende scores med antal stableford points mellem 21 og 29. Disse omregnes af systemet til et handicapinterval på mellem 17,0 og 21,2. Da spillerens handicap ligger under den nederste grænse justeres spilleren 2 slag op til handicap 17,3".

 

Du kan læse mere her.

 

Har du spørgsmål til hcp kan du rette henvendelse til vores hcp-udvalg:
Johnny Hansen, her.