Kære medlem,

Vil du give din klub en gave og håndsrækning?

 

for 200 kr. kan du hjælpe med at skaffe Horsens Golfklub refusion af momsudgiften!

 

Jo du læste rigtigt!

 

Som forening har vi muligheden for at søge om momsrefusion hvert år, da Staten har en pulje hvor alle almennyttige foreninger kan søge delvis momsrefusion. (sidste år fik vi kr. 369.429,- / i år har vi endnu ikke modtaget beløbet.).

 

Vi har derfor brug for din hjælp til at opfylde betingelserne for at søge om refusion.

Reglerne kræver at mere end 100 personer støtter klubben med en gave på minimum 200 kroner.

Bestyrelsen håber, at der blandt klubbens medlemmer fortsat er nok, der vil støtte klubbens bestræbelser og indbetale beløbet. Sidste år havde vi succes med at samle donationer ind – i alt 103 bidrog til at vi kunne søge momsrefusion.

Af det donerede beløb kan gavegiveren få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.


Donationen vil blive brugt til springvand i søen på Par 3 banen.

Din donation kan gives via:

  • Mobile Pay på 77133 eller
  • AL-Bank reg.nr. 5376 konto 240655

 

med teksten “gave – DGU nr. samt de sidste 4 cifre i dit cpr-nr.”

Sidste frist for indbetaling er mandag den 27. november 2023.

På forhånd rigtig mange tak for din hjælp og støtte.

Venlig hilsen

Horsens Golf Klub

Henning Barsøe     /     Ronny Kert
Formand                       Golf Manager