Kære medlemmer. 

Vi åbner for spil til sommergreens fra Lørdag d. 12/3 kl.10.00 

Vi spiller dog stadigvæk fra vinterteesteder og med oplæg på fairway. 

Med venlig hilsen 

Sekretariatet