Kære medlemmer. 

 Nyhedsbrev juni 2022 

 Rigtig dejlig golfweekend og god pinse.