Handicapudvalg

Handicapudvalgets opgaver:

  • Udvalget har til opgave at fastsætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med Handicap Systemet.
  • Udvalget skal deltage i arbejdet med at bibringe klubbens medlemmer forståelse af handicapsystemet.
  • Udvalget skal i øvrigt udføre de opgaver, som Handicap Systemet og DGU pålægger handicapudvalget.
  • At handicap reguleres løbende på grundlag af korrekt udfyldte og indleverede scorekort (reguleres typisk i sommerperioden mandag-onsdag-fredag). Der lægges op til at medlemmer selv indberetter scores
BegynderudvalgHandicapudvalg
BaneserviceBaneudvalg

Johnny Hansen
Formand
Tlf. 4038 5245
johel@stofanet.dk