Horsens Golfklub  
 
Print

Regler for spil på banen


Regler for spil på par 3 banen:
 • Vis hensyn til de andre spillere
 • Ved indspil til green, skal der tages hensyn til spillere på næste tee-sted
 • Ret nedslagsmærker på green!
 • Hvis bolden bagved går hurtigere, skal der lukkes igennem.
 • Husk at rive i bunker efter endt brug
 • Husk at lægge græstørv på plads
 • Ved bolde, der kan være til fare for andre, råbes "fore"
Markeringer:
 • Hvide pæle: Out of bounds
  (bolden er uden for banen, og man skal slå en ny bold fra det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet. Man må tee op på teestedet.) Koster et slag
 • Gule pæle: Vandhazarder
 • Røde pæle: Parallelle vandhazarder
 • Blå pæle: Areal under reparation med spilleforbud (frit drop i en køllelænge fra arealet men ikke nærmere end hullet
Ordensregler:
 • Hver person spiller med en bag, hvor greenfee mærkaten er placeret på en synlig måde.
 • Det er ikke tilladt at medtage og spille med trænngsbolde.
 • Der må kun bruges puttere på greens (det tætklippede areal omkring hullet).
 • Det er ikke tilladt at gå i bar overkrop.
 • Det er ikke tilladt at være beruset
 • Spillet skal foregå i jævnt tempo uden råben og skrigen.
 • Affald placeres i de dertil indrettede affaldsbeholdere.
 • Anvisninger og påbud fra Horsens Golfklubs Baneservice officials samt greenkeepere skal efterleves.
 •  

Manglende efterlevelse af retningslinierne kan medføre bortvisning fra banen.