Horsens Golfklub  
03.05 MOB
03.05 Mens Section vs. Odder Gunstart
04.05 Medlemsmøde i greenkeepergården
04.05 Lund Classic
05.05 Danmarksturneringen 1. runde
06.05 Danmarksturneringen 1. runde
13.05 Klubturnering - GBB Match
15.05 VIP Fitting Event
18.05 Junior Cup kval.
18.05 Companyday
19.05 Ægteparturnering 1
25.05 Company Day
26.05 Companyday
29.05 LS vs MS
01.06 Company Day
07.06 Sport Horsens - Junior Sport!
08.06 Company Day
10.06 Ægteparturnering 2
12.06 Ladies Section - ude mod Juelsminde
14.06 Company Day
16.06 Danmarksturneringen 2. runde
17.06 Danmarksturneringen 2. runde
22.06 Company Day
24.06 Jydsk Distrikt Tour junior (JDT)
26.06 Ladies Section mod Stensballe - Gunstart
29.06 Junior lejr 2018
30.06 Junior lejr 2018
01.07 Junior lejr 2018
02.07 Junior lejr 2018
09.08 Mens Section vs Juelsminde gunstart
09.08 MOB
12.08 Ægteparturnering 3
16.08 Mens Section - ude
18.08 Danmarksturneringen 3. runde
19.08 Danmarksturneringen 3. runde
19.08 Bravo Tours
21.08 Ladies Section - Gunstart
22.08 Senior Section ude
24.08 Company Day
25.08 Klubmesterskab
26.08 Klubmesterskab - finalerunde
27.08 Opus Sommerturnering
28.08 Opus Sommerturnering
08.09 Mens Section Ryder Cup
09.09 Gl. Gedvd Kommune Master 2018
15.09 Oprykningsspil 1. og 2. div. Herrer Danmarksturnering
22.09 Kl. 16-21 Cafe lukket p.g.a. ægteparturnering
22.09 Ægteparturnering 4 - Afslutning
30.09 Onsdagsmatch - Afslutning
06.10 Ladies Section Generalforsamlingsturnering
07.10 Cross Country
13.10 Mens Section Generalforsamlingsturnering
17.11 LS Juleturnering
25.11 Juleturnering
 
Print

Klubben - Kontingent

Priserne er gældende for år 2018.

Medlemstype

Alder

Kr. pr. år

Kr. pr. rate

Forfald

Indskud2

Senior:

>24 år

6.600,00

2.200,00

1/3 - 1/6 - 1/9

7.500,00

Senior uden indskud:

>24 år

7.400,00

2.467,00
1/3 - 1/6 - 1/9

Senior - Studenterordning:

25 til 30 år 

3.720,00

1.240,00

1/3 - 1/6 - 1/9

Ynglinge:

18 til 24 år

3.720,00

1.240,00

1/3 - 1/6 - 1/9

 

Ynglinge - Studenterordning:

18 til 24 år

2.430,00

810,00

1/3 - 1/6 - 1/9

Junior:

10 til 18 år

1.860,00

620,00

1/3 - 1/6 - 1/9

 

Sandkasse

5-9 år

750,00

750,00

1/3

 

Par 3 medlemskab >24 år

3.300,00

1.100,00

1/3 - 1/6 - 1/9

Passive3:

>24 år

1.500,00

1.500,00

1/3

 

Long-distance:

>24 år

3.720,00

1.240,00

1/3 - 1/6 - 1/9

 

Prøvemedlem hele 2018

>18 år

2.500,00

 

 

Prøvemedlem fra 1.8.-31.12

>18 år

1.500,00

Greenfeemedlemskab

>24 år

2.500,00

     

Årsgebyr Driving Range1:

 

125,00

125,00

1/3

 

 
 
Ekstra tilbud til medlemmerne i Horsens Golfklub:
Fritspilsordning med spil på 6 øvrige baner for kun kr. 915,-. Læs mere her.
 
 
Betalingsservice er for alle, der har en bankkonto. Hvis du jævnligt modtager regninger fra samme firma, forening eller offentlig myndighed – og denne er kunde i Betalingsservice – kan du tilmelde regningen til Betalingsservice. Så trækkes pengene automatisk på din bankkonto på forfaldsdagen.
Det er det nemmeste i verden – og helt uden besvær for dig.
 
Tilmeld dig Betalingsservice online - klik her
HUSK du skal ikke have klubnr. med - kun dit medlemsnr.

Kontingent bedes betalt via BetalingsService -  BetalingsService via PBS er ganske gratis, og betalingerne forfalder til tiden. Vi håber, at du vil tilmelde dig!
Kontingent betales over 3 rater (passive/fleksmedlemmer dog kun 1. rate).
Rater forfalder den 1. marts, den 1. juni og den 1. september.

1
Boldkort skal betales af alle Seniorer, Par 3, Ynglinge og Juniorer.

2
Ved optagelse i klubben betaler aktive og passive seniormedlemmer et indskud.
Indskuddet kan deles i 3 lige store rater i et kalenderår uden meromkostning. Mod betaling af et årligt tillæg, som fastsættes af bestyrelsen, kan indskuddet deles over 3 kalenderår. Ynglinge og seniormedlemmer under længerevarende uddannelse har mulighed for udskydelse af betaling dokumentation skal kunne fremvises.

Såfremt et prøvemedlem ønsker ordinært medlemskab af Horsens Golfklub godtgøres kontingentet for prøvemedlemskabet i det ordinære indskud.

Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Ved ny indmeldelse for personer som har været medlem før og som har været udmeldt i en periode - skal indskud betales igen.
Har man i en periode været passiv medlem skal der ikke betales indskud ved overgang til aktiv medlemskab.

Øvrige aktive medlemmer betaler ikke indskud.

Ved overgang til seniormedlem fra anden medlemskategori betales indskud *

*Ynglinge der overgår til senior får en reduktion på 500 kr. i indskudsbetaling for hvert sammenhængende år de har været junior- og ynglinge medlem umiddelbart inden overgangen, dog maksimalt 5.000 kr.

3Passive/fleks medlemmer har mulighed for at spille for fuld greenfee, for at benytte klubbens anlæg, samt til at spille greenfee i andre klubber (der kan være enkelte klubber som ikke tillader Fleksmedlemskaber).
Passive/fleks medlemmer bibeholder betalt medlemsindskud og skal i så fald ikke betale medlemsindskud en gang til ved overgang til aktiv medlemskab.

Der er dog ingen rettigheder i klubben til brugen af samarbejdsaftaler eller andre medlemsfordele, Horsens Golfklub har indgået eller indført. Du bibeholder dit DGU-kort.


Long distance medlemskab kan kun tegnes af spillere:
Som er fuldgyldig medlem af en golfklub i en afstand af mere end 20 km. fra Horsens Golfklub.

Gyldig udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske ved skriftlig meddelelse til golfklubbens kontor. Udmeldelse henholdsvis overgang til anden medlemskategori har virkning fra det efterfølgende år, idet dog udmeldelse/overgang meddelt i perioden 1.1 - 1.3. har virkning fra den 1.1. i det pågældende år.

DGU kort og Lockerrums-brik skal foreligge på Horsens Golfklubs sekretariat før udmeldelse eller overgang til passiv medlemskab kan effektueres.

Betales kontingent ikke rettidig vil der blive pålagt kr. 100,00 på 1. rykker.
Betales kontingent stadig ikke efter 1. rykker vil sagen bliver overdraget til vores inkassobureau DKS: https://dks.dk/
Kend klubbens vedtægter.
 
Ajourført 19.3.2018